Erkenningsregeling2017-08-30T19:30:23+01:00

De stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als onafhankelijk nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie.

Funderingsaanpak is bijzonder kostbaar. Daarom is het motto: in één keer goed! Een succesvolle aanpak is effectief, duurzaam en efficiënt. Daarvoor zijn betrouwbare en deskundige professionals een must. Of het nu om onderzoek, herstel of begeleiding gaat, woningeigenaars en financiers hebben er belang bij dat bedrijven kundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak.

KCAF presenteert daarom de ‘Erkenningsregeling funderingsaanpak’. Zo wil KCAF samen met vakmensen en vakbedrijven bijdragen aan de kwaliteitsborging van de aanpak.

In de drie Erkenningsregelingen van KCAF worden algemene voorwaarden gesteld
aan een drietal categorieën van bedrijven/partijen om erkend te worden.
Deze categorieën zijn:

  • funderingsonderzoeksbureaus
  • procesbegeleiders
  • funderingsherstelbedrijven
Erkenningslijst

Door zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden, geven bedrijven aan een bepaalde kwaliteit te willen en te kunnen leveren. De, veelal wettelijk al verplichte, voorwaarden zijn zo opgesteld, dat toetreding tot de regeling eenvoudigen laagdrempelig is.

Belangrijke onderdelen van de regeling zijn de instelling van een onafhankelijke klachtencommissie en periodieke educatie.

Belangrijk voor plaatsing op de lijst is het hebben van aantoonbare ervaring. Funderingsaanpak is immers een complexe, veeleisende werkzaamheid. Startende bureaus en bedrijven kunnen als kandidaat-bedrijf op de lijst geplaatst worden voor maximaal een periode van 2 jaar. Bij goed functioneren worden deze bedrijven vervolgens als definitief lid vermeld.

Overheden, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers van funderingsonderzoek, begeleiding en funderingsherstel kunnen de erkenningsregeling als voorwaarde opnemen in hun opdrachtverlening.

Daartoe wordt er op de site van KCAF een erkenningslijst van erkende bedrijven cq. bureaus bijgehouden, die openbaar is.

Onderzoeksbureaus
Herstelbedrijven
Begeleiding
Reglement klachtencommissie
Toelichting klachtencommissie

Aanmelden

Als u in aanmerking wilt komen voor deelname aan de erkenningsregeling en opname op de erkenningslijst kunt u dit aangeven door middel invullen en toezenden van het aanmeldingsformulier.

Nadat u het aanmeldingsformulier heeft verzonden zal KCAF contact met u opnemen en de toetsing voor opname op de lijst in gang zetten.

Na een positieve beoordeling ontvangt u – een overeenkomst tussen het erkende lid en de KCAF waarin de voorwaarden van registratie staan, vergezeld van een factuur voor de toetsing en opname op de lijst. Na betaling van de factuur volgt het lidmaatschap aan de erkenningsregeling en ontvangt u het KCAF erkenningslogo als bewijs en om in te voeren in uw communicatie-uitingen. Uw bedrijfsnaam wordt voor eenieder zichtbaar op de erkenningslijst geplaatst.

Bedragen lidmaatschap (excl. btw)

  • Funderingsonderzoekbureaus €   750
  • Procesbegeleiders (ZZP-er)       €   250
  • Procesbegeleidingsbureaus       €   500
  • Funderingsherstelbedrijven       €  750

De kosten van periodieke educatie bedragen € 200 per persoon per jaar en worden apart in rekening gebracht.

Heeft u vragen over de erkenningsregeling, dan kunt u deze stellen via : erkenningsregeling@KCAF.nl

Naam bedrijf/bureau (verplicht veld)

Adres (verplicht veld)

Contactpersoon (verplicht veld)

Uw e-mailadres (verplicht veld)

Telefoon

Meldt zich hierbij aan voor de erkenningsregeling KCAF in the categorie:

Inschrijving Kamer van Koophandel

Website

Kort overzicht ervaring ( minimaal 3 projecten met referenties vermelden):

Korte omschrijving 1e referentie

Korte omschrijving 2e referentie

Korte omschrijving 3e referentie