4-daagse cursus funderingsaanpak2018-05-22T12:49:35+01:00

Het KCAF organiseert, in samenwerking met Post Academisch Onderwijs Techniek en Management (PAO TM ), éénmaal per jaar een vierdaagse cursus funderingsaanpak.
PAO TM fungeert als een onafhankelijk platform dat nieuw ontwikkelde kennis op het gebied van techniek en management bundelt, samenvat en beschikbaar stelt aan professionals.

In de cursus funderingsaanpak komen alle aspecten van de aanpak van problemen met houten paalfunderingen aan bod:

Funderingsproblematiek algemeen:

 • Aantasting van houten palen door schimmels en bacteriën
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
 • Beleid, overheden en financiering
 • Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek

Funderingsonderzoek:

 • Oorzaken, omvang, samenhang en impact
 • Geo-technische aspecten, bodemopbouw
 • Grondwateraspecten
 • Monitoring Code Oranje

Proces, advies en financiële aspecten

 • Procesbegeleiding
 • Kosten (woonlasten en energiebesparing)
 • Juridische aspecten
 • Verenigingen van Eigenaren en funderingsherstel
 • Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Uitvoeringsaspecten:

 • Constructieve aanpak funderingsherstel
 • Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
 • Garanties, schadeafwikkelingen, verzekeringen
 • Innovatieve ontwikkelingen

Inschrijving

In de loop van 2018 worden de cursusdagen bekend gemaakt en opent de inschrijving voor de cursus van 2018-2019.
Deze aankondiging wordt tevens opgenomen in de nieuwsbrief.

Meer informatie over PAO TM: www.paotm.nl

Bijeenkomsten / evenementen en trainingen