Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart2020-01-13T15:50:13+01:00

Er is een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling. Zo lopen woningen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden een groter risico op funderingsproblemen dat woningen op houten palen in zandgebieden.

Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden

Het KCAF ontwikkelde in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

Deze kaart toont de gebieden waarin deze ‘slechte’ combinatie voor komt. Het geeft het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Zo wordt inzichtelijk waar aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn.

De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart biedt wel een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen en draagt zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek.

De viewer is ook opgenomen in de viewer van  het Kadaster, Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Gedetailleerde funderingskaarten

Gemeenten Rotterdam , Zaanstad  en Schiedam ontwikkelden zelf een meer gedetailleerde viewer.
In samenwerking met Provincie en Wetterskip Fryslân wordt momenteel gewerkt aan een gedetailleerde kaart van de Friese Veenweidegebieden.

Het KCAF kan lokale overheden hands-on ondersteuning  bieden bij het ontwikkelen van een eigen gedetailleerde viewer

  • Ondersteuning lokale overheden
    LEES MEER
  • Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam
    LEES MEER
  • Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad
    LEES MEER
  • Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam
    LEES MEER
  • Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Fryslân
    LEES MEER