Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem2018-06-11T12:37:46+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Haarlem

Bij een groot aantal van de 339 woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn problemen met de fundering geconstateerd. De betreffende woningen zijn deels in bezit van woningcorporatie Ymere en deels in bezit van particulieren.

Inzet gemeente Haarlem funderingsproblemen Rozenprieel

Gemeente Haarlem heeft de hulp ingeroepen van het KCAF voor het maken van een gemeentelijk plan van aanpak voor funderingsherstel in deze wijk. Het plan van aanpak bevat de volgende onderdelen:

Loket voor bezorgde woningeigenaren

Gemeente Haarlem opende een website met een digitaal loket. Hier kunnen bezorgde woningeigenaren terecht  met vragen. De beantwoording van de technische vragen wordt verzorgd door het KCAF.

Informatieavond voor particuliere eigenaren Rozenprieel

De gemeente verzorgde met hulp van het KCAF een informatieavond voor particuliere eigenaren in het Rozenprieel. 

Funderingskaart op basis van archiefonderzoek en visuele inspectie

Via de website wordt door middel van twee kaarten informatie verstrekt over het type fundering en de vermoedelijke staat van de fundering (voor zover dit boven de grond vastgesteld kon worden). Voor het verzamelen van de gegevens is zowel gebruik gemaakt van archiefonderzoek als van visuele inspecties. Het KCAF heeft geholpen bij het archiefonderzoek. 

Gemeente Haarlem verstrekt subsidie voor funderingsonderzoek

Gemeente Haarlem ondersteunt woningeigenaren met mogelijke funderingsproblemen in 2018 door middel van het verstrekken van een subsidie voor het uitvoeren van funderingsonderzoek. 

Funderingsaanpak lokale gemeenten

Achtergrondartikelen