Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam2019-04-18T12:34:20+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Schiedam

In Schiedam bleek uit onderzoek dat voor een groot aantal woningen op houten palen funderingsherstel  noodzakelijk is. In 2004 startte een speciale aanpak om eigenaren met funderingsproblemen zoveel mogelijk te helpen. Eind 2017 zijn 263 woningen al voorzien van een nieuwe fundering. Daarnaast is het Servicepunt Woningverbetering met eigenaren van circa 240 woningen aan de slag, met wisselend succes. Daarnaast worden nog eens 400 woningen gemonitord om duidelijkheid te krijgen over de staat van de fundering. De problemen met Schiedamse funderingen ontstaan in de eerste plaats door een gebrekkige draagkracht van de palen en door negatieve kleef. Vervolgens speelt ook droogstand van paalkoppen in Schiedam een rol.

Inzet gemeente Schiedam in aanpak funderingsproblemen

Gemeente Schiedam biedt op verschillende manieren ondersteuning aan woningeigenaren die met funderingsproblemen te maken krijgen:

 • Schiedams Servicepunt Woningverbetering ook voor funderingsherstel
  Funderingsherstel is opgenomen als speerpunt van het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering. Een deel van de website van het Servicepunt  is specifiek ingericht voor woningeigenaren die met funderingsproblemen te maken hebben.
 • Funderingskaarten Schiedam Oost en – West
  Gemeente Schiedam ontwikkelde twee funderingskaarten voor de wijken waar funderingsproblemen vooral spelen: een kaart voor Schiedam West en een kaart voor Schiedam Oost.  Op de kaart kunnen woningeigenaren op pandniveau zien welk type fundering er onder de woning zit (op palen of op staal), welke woningen gemonitord worden, welke er herstel dienen te worden en waar het herstel al heeft plaatsgevonden.
 • Gratis advies, begeleiding en globaal herstelplan
  Gemeente Schiedam biedt haar inwoners gratis advies, waaronder een globaal funderingsherstelplan en gratis procesbegeleiding en een laagrentende lening. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via het Servicepunt.
 • Lening met lage rente voor funderingsherstel
  Huizenbezitters met funderingsproblemen kunnen bij de gemeente een lening aanvragen om de kosten voor het herstel te financieren.
  De rente voor deze laagrentende lening is met 5% korting op commerciële leningen met een minimumrente van 1,5%.
 • Gemeente Schiedam gastheer lustrumcongres KCAF
  ‘Helaas is gemeente Schiedam een hele logische locatie voor het KCAF congres’, zo stelde wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) tijdens de opening van het congres  ter ere van het 5-jarig bestaan van het KCAF in 2017.
Funderingsaanpak lokale gemeenten

Achtergrondartikelen