Bijeenkomsten rondom funderingsproblematiek2020-01-13T15:49:27+01:00

Het doel van het KCAF is om zo veel mogelijk kennis rondom funderingsaanpak op te bouwen en te verspreiden onder belanghebbenden. Naast de informatieverstrekking via de website, nieuwsbrieven   en het jaarlijkse congres , faciliteert het KCAF ook kennisdeling onderling door middel van het organiseren van verscheidene bijeenkomsten.

Deelname aan de periodieke educatie bijeenkomsten rondom funderingsonderzoek, funderingsherstel of procesbegeleiding zijn verplicht voor bedrijven die deelnemen aan de erkenningsregeling funderingsaanpak .

Periodieke educatie bijeenkomsten erkenningsregeling

  • Periodieke educatie funderingsonderzoek
    LEES MEER
  • Periodieke educuatie funderingsherstel
    LEES MEER
  • Periodieke educatie procesbegeleiding
    LEES MEER

Themabijeenkomsten

Daarnaast organiseert het KCAF de volgende vrijblijvende bijeenkomsten, voor diverse doelgroepen, over de diverse aspecten van funderingsproblematiek: