Creëren inzicht en bewustwording2018-07-02T15:40:36+01:00

KCAF draagt bij aan het in kaart brengen van de (omvang en lokatie van) de problematiek rondom funderingen. Het creëren van inzicht in welke woningen in de toekomst risico lopen op problemen met de funderingen is om twee redenen belangrijk:

Preventieve maatrelen

ten eerste is het bij vroegtijdige constatering van problemen wellicht nog mogelijk om preventieve maatregelen  te nemen. 

Anticiperen op kosten 

Ten tweede: als een woningeigenaar zich vroeg bewust is van een aankomende kostenpost, dan heeft deze nog de gelegenheid om hier voor te sparen. 

Mogelijke risicogebieden 

Het KCAF ontwikkelde hiervoor de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

Wat doet KCAF