Erkenningsregeling funderingsaanpak2018-07-02T16:04:17+01:00

Funderingsaanpak is bijzonder kostbaar. Daarom is het motto: in één keer goed!
Een succesvolle aanpak is effectief, duurzaam en efficiënt.
Daarvoor zijn betrouwbare en deskundige professionals een must.
Of het nu om onderzoek, herstel of begeleiding gaat, woningeigenaars en financiers
hebben er belang bij dat bedrijven kundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak.

KCAF presenteert daarom de voorlopige ‘Erkenningsregeling funderingsaanpak’.
Zo wil KCAF samen met vakmensen en vakbedrijven bijdragen aan de kwaliteitsborging van de aanpak.

Erkenningsregeling voor onderzoek, herstel en procesbegeleiding

In de drie Erkenningsregelingen van KCAF worden algemene voorwaarden gesteld
aan een drietal categorieën van bedrijven/partijen om erkend te worden.

Deze categorieën zijn:

Voorlopige Erkenningslijst
 • Erkenningsregeling onderzoeksbedrijven
  LEES MEER
 • Erkenningsregeling herstelbedrijven
  LEES MEER
 • Erkenningsregeling procesbegeleiders
  LEES MEER

Door zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden, geven bedrijven aan een bepaalde kwaliteit te willen en te kunnen leveren.
De veelal wettelijk al verplichte, voorwaarden zijn zo opgesteld, dat toetreding tot de regeling eenvoudig en laagdrempelig is.

Eisen ongeacht de categorie

Er zijn drie belangrijke onderdelen gelijk voor elk van de drie branches. Ten eerste het hebben van aantoonbare ervaring.
Funderingsaanpak is immers een complexe, veeleisende werkzaamheid.
Startende bureaus en bedrijven kunnen als kandidaat-bedrijf op de lijst geplaatst worden voor maximaal een periode van 2 jaar.
Bij goed functioneren worden deze bedrijven vervolgens als definitief lid vermeld.

Ten tweede heeft het KCAF een onafhankelijke klachtencommissie  ingesteld.
Deelname aan de erkenningsregeling houdt in dat deze commissie erkend wordt door de betreffende partij.

 • Klachtencommissie erkenningsregeling
  LEES MEER

Tenslotte worden deelnemende bedrijven verplicht tot het volgen van periodieke (jaarlijkse) educatie.
Hiermee blijft de kennis van de deelnemende bedrijven op een gelijkwaardig niveau.
Deze educatie wordt verzorgd door het KCAF, door middel van periodiek educatie bijeenkomsten voor funderingsonderzoek , funderingsherstel en procesbegeleiding.

 • Periodieke educatie funderingsonderzoek
  LEES MEER
 • Periodieke educuatie funderingsherstel
  LEES MEER
 • Periodieke educatie procesbegeleiding
  LEES MEER

Overheden, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers van funderingsonderzoek, begeleiding en funderingsherstel
kunnen de erkenningsregeling als voorwaarde opnemen in hun opdrachtverlening.

Daartoe wordt er op deze website een voorlopige erkenningslijst van bedrijven en bureaus bijgehouden.

Aanmelden

Als u in aanmerking wilt komen voor deelname aan de erkenningsregeling en opname op de erkenningslijst kunt u dit aangeven door middel invullen en toezenden van het aanmeldingsformulier.

Nadat u het aanmeldingsformulier heeft verzonden zal KCAF contact met u opnemen en de toetsing voor opname op de lijst in gang zetten.

Na een positieve beoordeling ontvangt u – een overeenkomst tussen het erkende lid en de KCAF waarin de voorwaarden van registratie staan, vergezeld van een factuur voor de toetsing en opname op de lijst. Na betaling van de factuur volgt het lidmaatschap aan de erkenningsregeling en ontvangt u het KCAF erkenningslogo als bewijs en om in te voeren in uw communicatie-uitingen. Uw bedrijfsnaam wordt voor eenieder zichtbaar op de erkenningslijst geplaatst.

Bedragen lidmaatschap (excl. btw)

Funderingsonderzoekbureaus €   750
Procesbegeleiders (ZZP-er) €   250
Procesbegeleidingsbureaus €   500
Funderingsherstelbedrijven €   750

De kosten van periodieke educatie bedragen € 200 per persoon per jaar en worden apart in rekening gebracht.

Heeft u vragen over de erkenningsregeling, dan kunt u deze stellen via : erkenningsregeling@KCAF.nl

Naam bedrijf/bureau (verplicht veld)

Adres (verplicht veld)

Contactpersoon (verplicht veld)

Uw e-mailadres (verplicht veld)

Telefoon

Meldt zich hierbij aan voor de erkenningsregeling KCAF in the categorie:

Inschrijving Kamer van Koophandel

Website

Kort overzicht ervaring ( minimaal 3 projecten met referenties vermelden):

Korte omschrijving 1e referentie

Korte omschrijving 2e referentie

Korte omschrijving 3e referentie

Achtergrondartikelen

KCAF erkenningsregeling voor funderingsbedrijven

Eind 2017 is de KCAF erkenningsregeling geopend voor bedrijven en bureaus die actief zijn in de funderingsbranche. Kwaliteit van de funderingsaanpak is enorm belangrijk, gelet op de impact en de kosten ervan. In één keer goed is het motto