Kennis voor Lokale overheden2018-06-05T15:46:17+01:00

Relevante informatie over funderingsproblematiek  en activiteiten van het KCAF voor gemeenten, provincies en waterschappen:

 • Voor lokale overheden is het verstandig om de algemene kennis over funderingsproblematiek te lezen. Hier is informatie te vinden over bijvoorbeeld de  risicogebieden voor funderingsproblematiek en de oorzaken van het verzakken van woningen.
 • Voor gemeenten is specifiek de pagina over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel van belang. Wist u dat herstel van een heel huizenblok uit kan blijven wanneer slechts één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt? Als gemeente kunt u deze stagnatie opheffen. 
 • Ook de pagina over onderzoek naar actief grondwaterpeilbeheer   is interessant voor u. Het aanleggen van een infiltratieleiding (wanneer toch al rioolwerkzaamheden uitgevoerd worden) kan veel (houten) paalfunderingen redden.
 • Het KCAF publiceerde een handleiding voor gemeenten waarin uitgelegd wordt hoe gemeenten met funderingsproblematiek om kunnen gaan.
 • In de juridische handleiding ligt de nadruk op de juridische aspecten van funderingsaanpak. Wat zijn de rechten en plichten van de gemeente? En welke rechten en plichten heeft de woningeigenaar?
 • Jaarlijks wordt een themabijeenkomst voor gemeenten georganiseerd. Hier kunt u kennis en ervaringen uitwisselen met ervaren collega gemeenten.
 • Bent u benieuwd hoe uw collega-gemeenten de problematiek aanpakken? Op deze pagina treft u een aantal voorbeelden: aanpak funderingsproblematiek door lokale overheden
 • Het KCAF kan lokale overheden letterlijk werk uit handen nemen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u bij: hands-on ondersteuning lokale overheden en andere instellingen.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Lees meer over:

Wat kan het KCAF voor u doen