Procesbegeleiders, onderzoeks- en herstelbedrijven2018-06-07T12:49:51+01:00

De volgende informatie en activiteiten zijn specifiek relevant voor professionals die met funderingsproblematiek te maken hebben: procesbeleiders en onderzoeks- en herstelbedrijven:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • De 4-daagse cursus funderingsaanpak kan voor u een efficiënte wijze voor (bij)scholing zijn.
 • De erkenningsregeling funderingsaanpak van het KCAF draagt bij aan een uniform kennis- en kwaliteitsniveau van professionals werkzaam in de branche.
  Het is verstandig om u hiervoor aan te melden.
 • Het KCAF organiseert periodieke educatie bijeenkomsten specifiek voor onderzoeksbedrijven , herstelbedrijven  en procesbegeleiders .
  Het doel van deze bijeenkomsten is educatie door middel van kennisdeling onderling.
 • Op de pagina onderzoek en innovatie vindt u informatie over lopende onderzoeken en pilots rondom de aanpak van funderingsproblemen.
  Dit kan (op termijn) relevant voor uw werk worden.
 • U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Themabijeenkomst innovatie van het KCAF om mee te denken over nieuwe innovatieve technieken en methoden.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Lees meer over:

Wat kan het KCAF voor u doen