Themabijeenkomst innovatie

De Themabijeenkomst Innovatie biedt een plek aan een ieder die innovatieve ideeën heeft rondom de aanpak van funderingsproblematiek. Het is de plek waar nieuwe theorieën en methoden verzonnen en/of gewogen worden. Hiermee is het de geboorteplaats voor nieuwe pilots en onderzoeken.

Het is lastig om de benodigde financiën te vinden, om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen c.q. te toetsen in de praktijk. Toch is innovatie onontbeerlijk om te komen tot een efficiëntere aanpak van de funderingsproblematiek met minder financiële gevolgen voor gedupeerden.

In 2016 heeft KCAF in samenwerking met o.a. het Platform Slappe Bodem daarnaast een zogenaamde Innopool opgericht. In dat kader is er geslaagde bijeenkomst georganiseerd te Schiedam, waar diverse innovatieve ontwikkelingen zijn gepresenteerd.

Vanaf 2018 wordt de Themagroep Innovatie Funderingsaanpak voortgezet en staat deze open voor partijen/personen met ideeën /initiatieven. Heeft u vanuit uw praktijkervaring of professionele achtergrond vernieuwende ideeën op één meerdere van de volgende terreinen?

  • het in kaart brengen van funderingen;
  • methoden voor funderingsonderzoek;
  • preventie van aantasting van funderingen;
  • de wijze waarop herstel van funderingen plaatsvindt;
  • het creëren van waardevermeerdering bij herstel;

Het KCAF nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de themabijeenkomst innovatie. U kunt uw interesse in deelname kenbaar maken via info@kcaf.nl
In de loop van het jaar wordt samen met u een datum en dagdeel bepaald waarop de bijeenkomst plaats zal vinden.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. 

2018-05-22T13:05:03+01:00