Themabijeenkomst voor gemeenten

De themabijeenkomst voor gemeenten behandelt procesmatige en juridisch vraagstukken die spelen in gemeenten rondom handhaven van of faciliteren bij funderingsproblematiek.

Verbreding van de juridische werkgroep

Het themabijeenkomst voor gemeenten is een verbreding van de oorspronkelijke themagroep ambtelijk-juridisch, welke in eerste instantie de focus had op enkel de juridische aspecten waar gemeentelijk ambtenaren en juristen mee te maken kregen. De inhoudelijke thema’s die met de voorgaande bijeenkomsten besproken zijn, zijn breder geworden dan enkel de juridische aspecten. Het KCAF heeft dan ook besloten om de naam van de bijeenkomst te wijzigen, zodat deze de volledige lading dekt. 

Om er voor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid is om de bijeenkomst bij te wonen, wordt in het eerste kwartaal van elk jaar in overleg met de deelnemers een datum en dagdeel geprikt. Gemeentelijk juristen en ambtenaren die in het verleden al deel namen aan de juridische themagroep worden hiervoor vanzelf benaderd door het KCAF. Voor gemeentelijk medewerkers die nog niet aangesloten zijn geldt  dat zij hun interesse in deelname bekend kunnen maken via info@kcaf.nl 
Ook zij worden dan benaderd door het KCAF.  

Deelname is gratis voor medewerkers van gemeenten die het KCAF jaarlijkse financieel ondersteunen. Aan overige gemeente medewerkers wordt een kleine bijdrage ad € 100,00 per persoon gevraagd.

2018-05-22T13:00:31+01:00