Werkplan KCAF 2018-20222018-05-15T15:30:51+01:00

5-jarig lustrum KCAF 

Het KCAF werd opgericht in 2012. In 2017 werd dan ook het 5-jarig bestaan gevierd.
Dit was voor het bestuur van het KCAF tevens een goed moment om na te denken over
“waar komen we vandaan, waar willen we heen en is dit haalbaar met de huidige werkwijze?”

Plannen voor de volgende 5 jaar 

De antwoorden op deze vragen worden samengevat in een werkplan voor de komende vijf jaar.
Binnenkort zal dit werkplan hier op de website gepubliceerd worden.

Over KCAF