Kennis voor woningeigenaren2018-06-05T14:50:57+01:00

De volgende informatie is specifiek relevant voor huizenbezitters. Hieronder vallen zowel de particuliere woningbezitters als woningcorporaties.

 • Voor alle woningeigenaren is de funderingsviewer interessant. Ook wanneer u nog geen problemen met de woning ervaart, is het goed om te weten of uw woning zich bevindt in een indicatief risicogebied voor funderingsproblemen.
 • De informatie over de signalen van problemen met de fundering is ook voor alle huizenbezitters relevant. Hoe eerder de signalen van funderingsproblemen herkend worden, hoe eerder ingegrepen kan worden.
 • Het stappenplan funderingsaanpak geeft inzicht in welke stappen een woningeigenaar kan nemen indien funderingsproblematiek vermoed wordt.
 • De brochure ‘Juridische handleiding geeft inzicht in de rechten en plichten die u als woningeigenaar heeft ten aanzien van funderingsherstel. Vooral wanneer u eigenaar ben van een geschakelde woning, of van een appartementsrecht kan deze handleiding u duidelijkheid bieden.
 • Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kan uitkomst bieden wanneer u de kosten voor herstel niet in één keer kunt dragen. Hiervoor dient uw gemeente wel aangesloten te zijn bij dit fonds.
 • De pagina over de positieve aspecten geeft weer welke werkzaamheden aan uw woning gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met funderingsherstel. Denk bijvoorbeeld aan het terugverdienen van de kosten door het direct meenemen van de aanleg van energiebesparende maatregelen.
 • De verklarende woordenlijst   helpt u om stukken te lezen waar veel vaktermen in gebruikt worden (bijvoorbeeld de offerte van een funderingsherstelbedrijf)
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Wilt u weten wat uw gemeente doet (of zou kunnen doen) om huizenbezitters met funderingsproblemen te ondersteunen, kijk dan bij de voorbeeldgemeenten op de pagina aanpak funderingsproblematiek door lokale overheden.
 • Vind u het lastig om een bedrijf te kiezen voor onderzoek of herstel van uw fundering, dan kan de pagina erkenningsregeling funderingsaanpak hier bij helpen.
 • Voor woningcorporaties organiseert het KCAF jaarlijks een bijeenkomst waar u met collega corporaties kennis kunt uitwisselen over de aanpak van funderingsproblemen.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Lees meer over:

Wat kan het KCAF voor u doen