Themabijeenkomst voor woningcorporaties

Ook woningcorporaties kunnen te maken krijgen met funderingsproblemen in hun woningbestand. Hoe kan een corporatie hier het beste mee om gaan? Wat te doen als er sprake is van gemengd bezit (deels verkocht aan particuliere woningeigenaren)? Hoe communiceer je met de bewoners?

2018-06-11T13:50:12+01:0011, april, 2018|Educatie|

Themabijeenkomst voor gemeenten

De KCAF themabijeenkomst voor gemeenten behandelt procesmatige en juridisch vraagstukken die spelen in gemeenten rondom handhaven van of faciliteren bij funderingsproblematiek

2018-05-22T13:00:31+01:0011, april, 2018|Educatie|

Periodieke educatie procesbegeleiding

Het KCAF bevordert kennisdeling tussen procesbegeleiders (zowel zelfstandigen als bedrijven) bij funderingsaanpak. Met de jaarlijkse periodieke educatie bijeenomst wordt tussen de procesbegeleiders informatie uitgewisseld over nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van procesbegeleiding bij funderingsaanpak

2018-05-22T12:36:30+01:0011, april, 2018|Educatie|

Themabijeenkomst innovatie

de KCAF themabijeenkomst innovatie biedt een plek aan een ieder die innovatieve ideeën heeft rondom de aanpak van funderingsproblematiek. Het is de plek waar nieuwe theorieën en methoden verzonnen en/of gewogen worden. Hiermee is het de geboorteplaats voor nieuwe pilots en onderzoeken van het KCAF

2018-05-22T13:05:03+01:0011, april, 2018|Educatie|

Periodieke edcuatie funderingsherstel

De periodieke educatie bijeenkomst funderingsherstel van het KCAF bevordert kennisdeling tussen bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van funderingsherstel: aannemers, funderingsherstelbedrijven, constructeurs, bouwbegeleiding. Met de jaarlijkse bijeenkomst wordt tussen de herstelbedrijven informatie uitgewisseld over richtlijnen en regelgeving, nieuwe inzichten en innovaties en praktijkervaringen

2018-05-22T12:37:38+01:0011, april, 2018|Educatie|