Home2019-01-22T13:26:29+00:00

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.
KCAF is een stichting zonder winstoogmerk.

Hoofdonderwerpen

Informatie per doelgroep

Laatste nieuwsberichten

KCAF erkenningsregeling voor funderingsbedrijven

Eind 2017 is de KCAF erkenningsregeling geopend voor bedrijven en bureaus die actief zijn in de funderingsbranche. Kwaliteit van de funderingsaanpak is enorm belangrijk, gelet op de impact en de kosten ervan. In één keer goed is het motto

Gouda en funderingsaanpak

De Goudse bodem zakt en dat leidt op termijn tot diverse  bedreigingen voor de leefbaarheid en de gebouwde omgeving in de historische binnenstad. Sinds 2014 werkt een coalitie van diverse instanties als  overheden, waterschap en kenniscentra, waaronder KCAF, actief samen aan oplossingsrichtingen voor deze problematiek en bedreigingen.

Aankomende evenementen

januari

KCAF - RVO.nl jaarcongres funderingsproblematiek

Uitdagingen en duurzame oplossingen

DETAILS:

Donderdag 31 januari 2019
09.30 tot 17.30 uur
Het Oude Stadhuys, Markt 1, Gouda

februari

maart

april