Home2019-03-06T19:17:51+01:00

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.
KCAF is een stichting zonder winstoogmerk.

Mede door de recente tv, radio en persberichten over KCAF en funderingen/droogte/bodemdaling,
worden we overstelpt door het aantal vragen en klachten.
Gezien onze beperkte middelen duurt het enige tijd alvorens wij hierop kunnen reageren.
Wij vragen uw begrip hiervoor!

Hoofdonderwerpen

Informatie per doelgroep

Laatste nieuwsberichten

Cursus Funderingproblematiek

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en moet daar ook regelmatig werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd.

Kaart meldingen funderingsschade bij KCAF – Augustus 2019

Sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen van funderingsschade bij het funderingsloket van het KCAF, sterk toegenomen. Het aantal serieuze meldingen liep in de periode van 2012 tot 2017 al op van 1 tot 3 per week. Na de droge zomer van 2018 is dit aantal toegenomen tot gemiddeld 5 per dag.

Aankomende evenementen

januari

KCAF - RVO.nl jaarcongres funderingsproblematiek

Uitdagingen en duurzame oplossingen

DETAILS:

Donderdag 31 januari 2019
09.30 tot 17.30 uur
Het Oude Stadhuys, Markt 1, Gouda

PROGRAMMA

februari

maart

april