Home 2018-05-24T14:25:55+00:00

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.
KCAF is een stichting zonder winstoogmerk.

Hoofdonderwerpen

Informatie per doelgroep

Laatste nieuwsberichten

Kennisdeling over funderingsproblemen voor woningcorporaties

Dinsdag 13 maart 2018 organiseert het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een kennisdelingsbijeenkomst speciaal voor woningcorporaties. Ook de huurwoningen in bezit van woningcorporaties kunnen te maken krijgen met funderingsproblemen. De aanpak van dergelijke problemen is op zichzelf al een ingewikkeld traject. Dit wordt nog gecompliceerder op het moment dat een deel van de woningen van een complex verkocht is aan particulieren. Woningcorporatie en particuliere eigenaren moeten dan samen optrekken in besluitvorming en herstel.

Project Grou

Inmiddels is de bouw van 18 nieuwe woningen in Noorderdwarsstraat in Grou bijna klaar. En het resultaat mag er zijn! Dit resultaat was er niet geweest als alle betrokken partijen niet zo goed samen hadden gewerkt. De bewoners zelf, woningbouwvereniging Elkien, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland & het KCAF hebben tezamen gezorgd voor dit mooie resultaat. Iets om trots op te zijn!

Startdatum Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Naar verwachting kunnen probleemeigenaren uit een tweetal gemeenten per begin september een aanvraag voor een funderingsherstel lening indienen bij de beheerder van het Fonds, de Stichting volkshuisvesting Nederland (Svn)

Eerste data Code Oranje stromen binnen

In februari dit jaar werd gestart met het plaatsen van het Code Oranje Sensornetwerk bij de eerste drie Rotterdamse bouwblokken Inmiddels zitten alle sensoren op hun plek en de eerste data stromen binnen op de centrale server.

Aankomende evenementen

mei

juni

juli

augustus

september