Home 2018-05-24T14:25:55+00:00

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.
KCAF is een stichting zonder winstoogmerk.

Hoofdonderwerpen

Informatie per doelgroep

Laatste nieuwsberichten

Kick off Platform funderingsonderzoek

Per 1 januari 2018 heeft voormalig brancheorganisatie voor funderings-onderzoekbedrijven, F3O, zichzelf opgeheven. Aan het is KCAF gevraagd om een aantal activiteiten over te nemen en uit te (blijven) voeren. Het gaat hier onder andere om het beheer van de ‘F3O Richtlijnen Funderingsonderzoek’ en het organiseren van veldexcursies.

KCAF pakt door met nieuwe bestuurssamenstelling

November vorig jaar vierde het KCAF haar 5 jarige bestaan. Tijdens het lustrumcongres ter ere van dit lustrum werd afscheid genomen van twee bestuursleden: Fred Jonkers en Martine Coevert. Fred en Martine zetten zich jarenlang vrijwillig in als bestuursleden van het KCAF.

Aankomende evenementen

mei

juni

juli

augustus

september