Erkenningsregeling2024-01-12T16:13:23+01:00
Direct naar de voorlopige Erkenningslijst

Wat is de Erkenningsregeling

De stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als onafhankelijk nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie.

Funderingsaanpak is bijzonder kostbaar. Daarom is het motto: in één keer goed!
Een succesvolle aanpak is effectief, duurzaam en efficiënt. Daarvoor zijn betrouwbare en deskundige professionals een must. Of het nu om onderzoek, herstel of begeleiding gaat, woningeigenaars en financiers hebben er belang bij dat bedrijven kundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak.

KCAF presenteert daarom de voorlopige ‘Erkenningsregeling funderingsaanpak’. Zo wil KCAF samen met vakmensen en vakbedrijven bijdragen aan de kwaliteitsborging van de aanpak.

Erkenningsregeling voor onderzoek, herstel en procesbegeleiding

In de drie Erkenningsregelingen van KCAF worden algemene voorwaarden gesteld
aan een drietal categorieën van bedrijven/partijen om erkend te worden.

Deze categorieën zijn:

Door zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden, geven bedrijven aan een bepaalde kwaliteit te willen en te kunnen leveren.
De veelal wettelijk al verplichte, voorwaarden zijn zo opgesteld, dat toetreding tot de regeling eenvoudig en laagdrempelig is.

Eisen ongeacht de categorie

Er zijn drie belangrijke onderdelen gelijk voor elk van de drie branches. Ten eerste het hebben van aantoonbare ervaring.
Funderingsaanpak is immers een complexe, veeleisende werkzaamheid.
Startende bureaus en bedrijven kunnen als kandidaat-bedrijf op de lijst geplaatst worden voor maximaal een periode van 2 jaar.
Bij goed functioneren worden deze bedrijven vervolgens als definitief lid vermeld.

Ten tweede heeft het KCAF een onafhankelijke klachtencommissie  ingesteld.
Deelname aan de erkenningsregeling houdt in dat deze commissie erkend wordt door de betreffende partij.

Tenslotte worden deelnemende bedrijven verplicht tot het volgen van periodieke (jaarlijkse) educatie.
Hiermee blijft de kennis van de deelnemende bedrijven op een gelijkwaardig niveau.
Deze educatie wordt verzorgd door het KCAF, door middel van periodiek educatie bijeenkomsten voor funderingsonderzoek , funderingsherstel en procesbegeleiding.

Overheden, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers van funderingsonderzoek, begeleiding en funderingsherstel
kunnen de erkenningsregeling als voorwaarde opnemen in hun opdrachtverlening.

Daartoe wordt er op deze website een voorlopige erkenningslijst van bedrijven en bureaus bijgehouden.

Erkenningsregelingen

De bedrijven die geregistreerd zijn bij de erkenningsregelingen van KCAF vind u hier

Voorlopige Erkenningslijst

Klachtencommissie

Indien u een geschil hebt met een door Stichting KCAF erkend bedrijf, dan kunt u de hulp inroepen van de Klachtencommissie KCAF.

Klachtencommissie

Aanmeldformulier

Direct aanmelden?

Aanmelden