FunderMaps2021-01-31T18:26:32+01:00

Funderingsrisico’s

De inschatting is dat circa 1 miljoen (herberekening 2020) woningen in Nederland met funderingsproblemen te maken hebben of kunnen krijgen. Dit is geen hard aantal, maar een globale inschatting op basis van de risicogebieden in Nederland. Funderingen zijn immers niet zichtbaar en bovendien zijn er veranderende omgevingsfactoren die invloed hebben op de staat van de funderingen.

De noodzaak om betrouwbare informatie over panden met kwetsbare funderingen inzichtelijk te maken neemt daarmee toe. Naar aanleiding van de landelijke aandacht rondom dit thema worden steeds meer vragen gesteld waarbij in veel gevallen nog geen antwoord beschikbaar is.

Waar zijn funderingsrisicogebieden?

Welke panden hebben een kwetsbare funderingen?

Op lokaal of gemeente niveau kunnen deze vragen beantwoord worden en kan een meer gedetailleerd risico geduid worden door gebruik te maken van lokale data en bij de gemeente beschikbare gegevens.

Inzicht in de risico’s aangaande funderingen van vastgoed wordt van groter belang naarmate het klimaat veranderd en de opgave verduurzaming van panden groeit.

Wat is de applicatie FunderMaps

De applicatie FunderMaps is ontwikkeld om lokale data te verwerken, te analyseren en presenteren. Met de speciaal ontwikkelde methodiek is het mogelijk zelf eenvoudig nieuwe gegevens toe te voegen of analyses uit te voeren. Op basis van landelijk beschikbare data, aangevuld met lokale data kunnen een serie analyses worden uitgevoerd die inzichtelijk maken waar oa. funderingsrisicogebieden binnen een gemeente aanwezig zijn.

FunderMaps is de assetmanagement tool voor funderingen.

Data input

 • Type en soort fundering per pand
 • Rapportages en alle daarin benoemde parameters uit F3O onderzoek
 • Herstelde funderingen en bewijsvoering
 • Eigendomsinformatie voor  vastoedbeheer

Analyses

 • Droogstand – Risico op paalrot bij grondwaterstand lager dan het (langs-)hout van de fundering.
 • Ontwateringsdiepte – Risico op optrekkend vocht en verminderd draagvermogen.
 • Negatieve kleef – Risico op schade door ophoging van de buitenruimte.
 • Palenpest (bacterieaantasting) – Het voorkomen is oa. regiogebaseerd
 • Pandzakking & Scheefstandsanalyse – Toepassing van Remote Sensing data
 • Risicokaart – Drukt het resultaat van verschillende faalmechanisme uit in 5 risicocategorie
 • Herstelkosten – De pand en risico specifieke inschatting van de herstelkosten

FunderMaps applicatie

Vertaling van data naar analyse 

Met de data over funderingen wordt de analyses naar funderingsrisicogebieden uitgevoerd. Beschikbare data hiervoor zijn oa. funderingstype en  pandzakkingssnelheid. Analyses obv grondwaterstand als droogstaand en subjectieve beoordelingen als handhavingstermijnen worden tevens gebruikt. Op deze wijze wordt op pand- of blokniveau het funderingsrisico bepaald op funderingsschade.

Toevoegen & beheren data

Met de FunderMaps is het mogelijk zelf data uit funderingsrapportages, archiefonderzoek en andere rapportages te halen en in te voeren in de database. De brondocumenten zijn tevens te uploaden. Hier is verder geen technische kennis noodzakelijk. Beschikbare data is door de FunderMaps als service als bulk te verwerken.