Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart2021-06-23T13:09:22+01:00

Deze viewer vervalt binnenkort

De huidige versie van de Funderingsviewer komt op Q4 2021 te vervallen. Er zal een verbeterde versie beschikbaar komen voor een indicatieve beoordeling over een bepaald gebied.

Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Houten paalfunderingen werden vooral gebruikt in de bouwperiode tot 1970. Deze funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in minder draagkrachtig bodemgebied. Het gaat dan vooral om veen- en kleigebied. Het is belangrijk om dit te weten, want funderingsproblemen met houten palen kunnen leiden tot zeer kostbare herstelopgaves, die in het algemeen voor rekening van de woningeigenaar komen.

Er is een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling. Zo lopen woningen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden een groter risico op funderingsproblemen dat woningen op houten palen in zandgebieden. Het KCAF ontwikkelde in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

Deze kaart toont de gebieden waarin deze ‘slechte’ combinatie voor komt. Het geeft het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Zo wordt inzichtelijk waar aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn.

De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart biedt wel een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen en draagt zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek.