Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart2024-02-28T07:41:08+01:00

De Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden is niet meer geschikt voor NWWI taxaties

De Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden is niet meer geschikt voor taxaties onder validatie van het NWWI. Hiervoor is het funderingsrisicorapport van FunderMaps in de plaats gekomen. De onderstaande Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebiedenkomt blijft te gebruiken voor taxaties die niet onder NWWI-validatie uitgevoerd worden.

Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden

De inschatting is dat circa een half miljoen woningen in Nederland (herberekening Q4 2024 op basis van de FunderMaps-database) met funderingsproblemen te maken hebben of kunnen krijgen. Hierbij is de invloed van de klimaateffecten nog niet meegenomen.

In Nederland ontbreekt het op landelijk niveau aan een historische registratie die bijhoudt welk type fundering onder een pand is toegepast, wat de kwaliteit van die fundering is, of dat een fundering is hersteld omdat het eerder funderingsproblemen heeft ontwikkeld. Het bijhouden van het type en de kwaliteit van een fundering is een belangrijke registratie om op orde te hebben, zeker ook wanneer we de invloed van klimaateffecten en de bijbehorende schadeprognoses willen meenemen in toekomstige berekeningen.

Als Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek beogen wij met de FunderMaps-database deze registratie zo goed als mogelijk compleet te krijgen. Dat is een behoorlijke opgave die alleen met terugwerkende kracht uitgevoerd kan worden. Immers, alleen panden met een bouwjaar na circa 1970 ontwikkelen doorgaans geen funderingsprobleem meer door gebruik van betonpalen. Het jaar 1970 is geen harde lijn en kan sterk afwijken per regio en type bebouwing.

Er is een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling. Zo lopen woningen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden een groter risico op funderingsproblemen dat woningen op houten palen in zandgebieden. Het KCAF ontwikkelde in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

Deze kaart toont de gebieden waarin deze ‘slechte’ combinatie voor komt. Het geeft het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Zo wordt inzichtelijk waar aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn.

De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart biedt wel een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen en draagt zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek.