Kennisbank2022-10-19T19:15:46+01:00

Over funderingsproblematiek

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek deelt kennis over alle aspecten van funderingsproblematiek. Niet alle informatie en niet alle activiteiten zijn even relevant voor de verschillende partijen die vanuit privé of professie met de problematiek in aanraking komen. Op deze pagina wordt per doelgroep aangegeven welke informatie het meest relevant is.

Funderingsproblematiek is de verzamelnaam voor de problematiek rondom de funderingen van woningen. De fundering is letterlijk de basis van de woning. Raakt deze basis verzwakt, dan leidt dit onvermijdelijk tot problemen boven de grond. Eerder werden de verzamelnamen ‘paalrot’ of ‘palenpest’ gebruikt. Totdat ontdekt werd dat ook woningen met een ondiepe fundering (fundering zonder palen en vaak fundering ‘op staal’ genoemd) problemen met de fundering kunnen krijgen en dat rot niet de enige oorzaak is van het verzakken van woningen.

Onder welke noemer het ook geschaard wordt, er is één gemene deler: de woning (ver)zakt. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in scheve vloeren, scheuren in de muren en plafonds, of grondwater dat tot aan de vloerplanken staat. In het ergste geval wordt een woning onveilig en onbewoonbaar.

Kerntaak van het KCAF is het opbouwen en verspreiden van kennis rondom alle aspecten van  funderingsproblematiek.

Oorzaken van funderingsproblemen

Funderingsproblematiek heeft verschillende oorzaken

Diverse omgevingsinvloeden kunnen zorgen voor funderingsproblemen. Een aantal daarvan kunnen invloed hebben op alle typen funderingen. Daarnaast zijn er ook factoren die een rol spelen bij enkel funderingen op staal of enkel funderingen op houten palen. Zelfs de houtsoort van de funderingspalen speelt hierin een rol.

Mogelijke oorzaken van funderingsproblemen met houten palen

Mogelijke oorzaken van funderingsproblemen bij beide typen funderingen

Welke oorzaak (of combinatie van oorzaken) ten grondslag ligt aan problemen met de fundering, moet blijken uit funderingsonderzoek.

Kennis per deelgroep

De volgende informatie is specifiek relevant voor huizenbezitters. Hieronder vallen zowel de particuliere woningbezitters als woningcorporaties.

 • Voor alle woningeigenaren is de funderingsviewer interessant. Ook wanneer u nog geen problemen met de woning ervaart, is het goed om te weten of uw woning zich bevindt in een indicatief risicogebied voor funderingsproblemen.
 • De informatie over de signalen van problemen met de fundering is ook voor alle huizenbezitters relevant. Hoe eerder de signalen van funderingsproblemen herkend worden, hoe eerder ingegrepen kan worden.
 • Het stappenplan funderingsaanpak geeft inzicht in welke stappen een woningeigenaar kan nemen indien funderingsproblematiek vermoed wordt.
 • De brochure ‘Juridische handleiding geeft inzicht in de rechten en plichten die u als woningeigenaar heeft ten aanzien van funderingsherstel. Vooral wanneer u eigenaar ben van een geschakelde woning, of van een appartementsrecht kan deze handleiding u duidelijkheid bieden.
 • Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kan uitkomst bieden wanneer u de kosten voor herstel niet in één keer kunt dragen. Hiervoor dient uw gemeente wel aangesloten te zijn bij dit fonds.
 • De pagina over de positieve aspecten geeft weer welke werkzaamheden aan uw woning gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met funderingsherstel. Denk bijvoorbeeld aan het terugverdienen van de kosten door het direct meenemen van de aanleg van energiebesparende maatregelen.
 • De verklarende woordenlijst  helpt u om stukken te lezen waar veel vaktermen in gebruikt worden (bijvoorbeeld de offerte van een funderingsherstelbedrijf)
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Wilt u weten wat uw gemeente doet (of zou kunnen doen) om huizenbezitters met funderingsproblemen te ondersteunen, kijk dan bij de voorbeeldgemeenten op de pagina aanpak funderingsproblematiek door lokale overheden.
 • Vind u het lastig om een bedrijf te kiezen voor onderzoek of herstel van uw fundering, dan kan de pagina erkenningsregeling funderingsaanpak hier bij helpen.
 • Voor woningcorporaties organiseert het KCAF jaarlijks een bijeenkomst waar u met collega corporaties kennis kunt uitwisselen over de aanpak van funderingsproblemen.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

De volgende informatie en activiteiten zijn specifiek relevant voor professionals die met funderingsproblematiek te maken hebben: procesbeleiders en onderzoeks- en herstelbedrijven:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • De 4-daagse cursus funderingsaanpak kan voor u een efficiënte wijze voor (bij)scholing zijn.
 • De erkenningsregeling funderingsaanpak van het KCAF draagt bij aan een uniform kennis- en kwaliteitsniveau van professionals werkzaam in de branche. Het is verstandig om u hiervoor aan te melden.
 • Het KCAF organiseert periodieke educatie bijeenkomsten specifiek voor onderzoeksbedrijven, herstelbedrijven en procesbegeleiders . Het doel van deze bijeenkomsten is educatie door middel van kennisdeling onderling.
 • Op de pagina onderzoek en innovatie vindt u informatie over lopende onderzoeken en pilots rondom de aanpak van funderingsproblemen.
  Dit kan (op termijn) relevant voor uw werk worden.
 • U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Themabijeenkomst innovatie van het KCAF om mee te denken over nieuwe innovatieve technieken en methoden.

Via de contactpagina  kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Relevante informatie over funderingsproblematiek  en activiteiten van het KCAF voor gemeenten, provincies en waterschappen:

 • Voor lokale overheden is het verstandig om de algemene kennis over funderingsproblematiek op deze pagina te lezen. Hier is informatie te vinden over bijvoorbeeld de  risicogebieden voor funderingsproblematiek en de oorzaken van het verzakken van woningen.
 • Voor gemeenten is specifiek de pagina over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel van belang. Wist u dat herstel van een heel huizenblok uit kan blijven wanneer slechts één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt? Als gemeente kunt u deze stagnatie opheffen. 
 • Ook de pagina over onderzoek naar actief grondwaterpeilbeheer  is interessant voor u. Het aanleggen van een infiltratieleiding (wanneer toch al rioolwerkzaamheden uitgevoerd worden) kan veel (houten) paalfunderingen redden.
 • Het KCAF publiceerde een handleiding voor gemeenten waarin uitgelegd wordt hoe gemeenten met funderingsproblematiek om kunnen gaan.
 • In de juridische handleiding ligt de nadruk op de juridische aspecten van funderingsaanpak. Wat zijn de rechten en plichten van de gemeente? En welke rechten en plichten heeft de woningeigenaar?
 • Jaarlijks wordt een themabijeenkomst voor gemeenten georganiseerd. Hier kunt u kennis en ervaringen uitwisselen met ervaren collega gemeenten.
 • Bent u benieuwd hoe uw collega-gemeenten de problematiek aanpakken? Op deze pagina treft u een aantal voorbeelden: aanpak funderingsproblematiek door lokale overheden
 • Het KCAF kan lokale overheden letterlijk werk uit handen nemen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u bij: hands-on ondersteuning lokale overheden en andere instellingen.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Relevante informatie over funderingsproblematiek  en activiteiten van het KCAF voor makelaars.

 • Voor makelaars is het verstandig om de algemene kennis over funderingsproblematiek op de pagina te lezen.
  Hier is informatie te vinden over bijvoorbeeld de risicogebieden voor funderingsproblematiek
  en de signalen waar uit afgeleid kan worden dat een woning verzakt.
 • Fundering in Model Taxatierapport Woonruimten. Een aantal ‘bijzondere aandachtspunten’ zijn toegevoegd waaronder mogelijke problemen met de fundering.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte
  gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • De 4-daagse cursus funderingsaanpak kan voor u een efficiënte wijze voor (bij)scholing zijn.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.

Relevante informatie over funderingsproblematiek  en activiteiten van het KCAF voor hypotheekverstrekkers.

 • Voor hypotheekverstrekkers is het verstandig om de algemene kennis over funderingsproblematiek op de pagina te lezen.
  De fundering is de basis van het onderpand waarop u de hypothecaire lening heeft verstrekt.
  Wanneer funderingsproblemen geconstateerd worden, kan de verhouding tussen de waarde van het onderpand
  en de hoogte van de leensom ver uit elkaar gaan lopen.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de periodieke nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen rond funderingsproblemen.
 • Het jaarlijkse congres van het KCAF is een plek waar u nieuwe kennis en contacten op kunt doen.
 • De 4-daagse cursus funderingsaanpak kan voor u een efficiënte wijze voor (bij)scholing zijn.
 • Via de contactpagina kunt u al uw vragen stellen waarop u het antwoord niet op deze website heeft kunnen vinden.