Samenwerkingen & Netwerk2022-10-19T19:10:56+01:00

Het KCAF bouwde in de afgelopen jaren een groot netwerk op van partijen die op één of andere manier betrokken zijn bij (oorzaken voor en oplossingen bij) funderingsproblemen.

Het KCAF onderhoudt contact en wisselt kennis uit met:

 • Platform Slappe Bodem
 • Post Academisch Onderwijs (PAO Techniek en Management)
 • FunderMaps
 • Deltares
 • Nationaal Loket Mijnbouwschade
 • Stichting Hout Research
 • Sky Geo
 • Sensar
 • ArcGis
 • PDOK
 • Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de funderingsproblematiek
 • Stichting Nationaal Fonds Duurzaam Funderingsherstel (Fonds FDF)
 • Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland (BFN)
 • NSO (National Space Organisation)
 • Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie
 • Technische Universiteit Delft afdeling CiTG ( civiele Techniek en Geowetenschappen)
 • Technische Universiteit afdeling Bouwkunde
 • RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Platform 31
 • Gemeentes, w.o. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda, Dordrecht,
  Zaanstad, Schiedam, Leeuwarden, Woerden, Amstelveen, Uithoorn,
  Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Haarlem, Weesp, Amsterdam, enz.
 • Provincies, w.o. Fryslan en Zuid-Holland
 • Waterschappen, w.o. Wetterskip, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard
 • NVAF ( Nederlandse Vereniging van aannemers in de funderingsbranche)
 • NVB ( Nederlandse Vereniging van Banken)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/Wonen
 • Ministerie van I en M
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Bewoners initiatiefgroep Kleiwegkwartier
 • Initiatiefgroep Grondwater op Peil
 • Bewonersgroep Oud-Hilligersberg
 • STOWA
 • VNG
 • SVn ( Stuurgroep Volkshuisvesting nederland)
 • Vereniging Eigen Huis
 • Werkgroep Stedelijk grondwater
 • NWWI
 • VBO
 • NRVT
 • Commissie Grondwater Oud-Hilligersberg
 • Woningcorporaties, w.o. Woonstad Rotterdam, Woonbron,
  Havensteder, Elkien, Parteon, Ymere, WetlandWonen