Bodemdaling de baas

Ing. R.G. van Workum heeft namens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek een bijgedragen geleverd aan dit artikel van Tijdschrift BODEM |  NUMMER 02 | april 2020 |

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een dalende bodem. In het landelijk gebied komt dat door ontwatering voor de landbouw. De ontwatering leidt tot oxiderend veen wat vervolgens weer leidt tot bodemdaling en de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. In het stedelijk gebied daalt de bodem door het gewicht van de infrastructuur, met hoge beheers- en onderhoudskosten tot gevolg. Ook de aan bodemdaling gerelateerde funderingsproblematiek van woningen vormt een toenemend probleem.

2020-04-15T19:35:29+01:0015, april, 2020|Algemeen, Bodemdaling, Samenwerking|