Periodieke educatie procesbegeleiding2022-10-19T19:16:35+01:00

Het KCAF bevordert kennisdeling tussen procesbegeleiders (zowel zelfstandigen als bedrijven) bij funderingsaanpak.
Met de jaarlijkse periodieke educatie bijeenomst wordt tussen de procesbegeleiders informatie uitgewisseld,
over nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van procesbegeleiding bij funderingsaanpak.

Gratis deelname voor procesbegeleiders aangesloten bij de Erkenningsregeling

Deelname aan de bijeenkomst is gratis verplicht voor procesbegeleiders  die vermeld zijn op de Erkenningslijst.
Zij vervullen hiermee één van de voorwaarden voor deelname aan de Erkenningsregeling funderingsaanpak , de verplichte periodieke educatie.  

Om er voor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid is om de bijeenkomst bij te wonen, wordt in het eerste kwartaal van elk jaar in overleg met de deelnemers een datum en dagdeel geprikt. Procesbegeleiders die op de Erkenningslijst staan, worden hiervoor vanzelf benaderd door het KCAF.

Inschrijven