Themabijeenkomsten2021-02-12T16:45:50+01:00

Drie webinars op de planning, doet u mee?

  1. Funderingsrisico’s in beeld
  2. Vervangende Nieuwbouw voor woningcorporaties
  3. Wijkaanpak gemeenten en woningcorporaties

Heeft u interesse? Meld u zich dan alvast aan via info@kcaf.nl. Dan houden we u op de hoogte van data en het programma. Ook via de nieuwsbrief en de website houden we u uiteraard op de hoogte. Mocht u zelf nog een goed voorbeeld hebben dan horen wij dat natuurlijk graag!

Webinars

1) Funderingsrisico’s in beeld (5 en 12 maart 2021, van 15.00 tot 16.30 uur)

Voor woningcorporaties is het van belang inzicht te hebben in de kwaliteit van de woningvoorraad om daarmee de financiële risico’s in beeld te hebben. Van 203 gemeentes (319 kernen) zijn schademeldingen binnengekomen bij KCAF, bij 99 daarvan gaat om meerdere meldingen. Inwoners vragen gemeenten om informatie en hulp bij hun herstelproces. Gemeenten hebben over het algemeen nog geen beleid en willen eerst inzicht in de omvang van de problematiek. KCAF ontwikkelde de applicatie Fundermaps waarmee dit inzicht op kostenefficiënte wijze (geen dure onderzoekskosten) gemaakt kan worden. In dit webinar geven we een toelichting op Fundermaps en wat het voor kan betekenen.

2) Vervangende Nieuwbouw voor woningcorporaties (voorjaar 2021)
In het voorjaar van 2021 organiseert het KCAF een webinar voor woningcorporaties over Vervangende Nieuwbouw wanneer sprake is van funderingsproblematiek. Wanneer kies je hiervoor? En welke afwegingen moet je hierbij maken? Weegt het financieel op tegen funderingsherstel? We laten diverse voorbeelden zien en betrokkenen aan het woord. Laat u inspireren zodat u zelf tot (beter) onderbouwde keuzes kunt komen.

3) Wijkaanpak gemeenten en woningcorporaties (najaar 2021)
In het najaar organiseert KCAF een webinar over funderingsproblematiek en de wijkaanpak. Soms is er sprake van slechts een enkele woning waar funderingsschade speelt. Maar vaak gaat het om grotere aantallen die zich in bepaalde wijken manifesteren. Dit kan komen door de bodemopbouw, bouwwijze, gebruikte materialen etc. Feit is dat er een grootschalige wijkaanpak nodig is. Maar hoe doe je dit? Welke kennis is nodig om tot afwegingen te komen? En hoe integreer je gelijktijdig ook aanpak bodemdaling en klimaatadaptatie en de verduurzaming van de woningvoorraad? Voorbeelden zijn vaak de beste leermeester.