Beschadiging fundering door (planten)wortels2020-04-20T22:09:10+01:00

Er bestaan plantensoorten met dusdanig sterke wortels dat deze de fundering van een woning kunnen ontwrichten of beschadigen.
Een voorbeeld hiervan is de Japanse Duizendknoop. Deze plant verdringt alle andere planten om zich heen en kan met zijn sterke wortels zelfs asfalt beschadigingen.
Stadsecoloog Auke Brouwer: “Er zijn zelfs verhalen bekend over ontwrichte funderingen.
Bij de eerste inventarisatie tellen we al ruim tweehonderd plekken waar de plant ongewilde de kop opsteekt, en dit is nog maar een eerste inventarisatie.”
Gemeente Amsterdam houdt in een kaartje bij waar deze plant voorkomt.
Ook de Wisteria (Blauwe Regen) heeft de reputatie met zijn wortels schade toe te kunnen brengen aan funderingen en muren.

Oorzaken funderingsproblemen

Achtergrondartikelen