Funderingspalen worden naar beneden getrokken2020-04-20T22:08:45+01:00

Negatieve Kleef

Wanneer er sprake is van ‘negatieve kleef’ blijven de funderingspalen weliswaar intact, maar worden deze als het ware onder de woning vandaan getrokken. 

Bij een paalfundering rusten de palen op een zandlaag in de grond. Boven deze dragende zandlaag zitten verschillende lagen van andere materialen (veen, steen, klei, misschien nog een dunnere zandlaag). Wanneer hier een zware kleilaag tussen zit die inklinkt, kan het gebeuren dat de zakkende klei vast blijft kleven aan de funderingspalen. Hierdoor worden de palen met de klei mee naar beneden getrokken. Wanneer de woning minder hard zakt dan de palen, wordt dus letterlijk de fundering en stabiliteit onder woning vandaan getrokken. 

Oorzaken funderingsproblemen
fundering op houten palen