Positieve aspecten van funderingsaanpak2020-04-20T22:09:54+01:00

Het herstellen van een fundering is duur. Gevoelsmatig wordt dit verergerd doordat het geld ook nog eens letterlijk onder de vloer verdwijnt.  Dit kan enigszins verzacht worden door er voor te zorgen dat funderingsherstel voor een kleine meerprijs in elk geval ook iets merkbaars of zichtbaars oplevert (ruimte en/of energiebesparing).

Funderingsherstel en extra ruimte

Indien er gekozen wordt voor een methode van funderingsherstel die onder de beganegrondvloer plaatsvind, is het in de meeste gevallen mogelijk de kruipruimte dieper uit te laten graven en de nieuwe, in de kruipruimte, te maken vloer op bijvoorbeel 2 meter of 2,40 meter onder de begane-grondvloer aan te laten leggen. Dit in combinatie met waterdichte keerwanden rondom, zorgt ervoor dat er een kelderruimte onder de woning wordt gecreëerd.

Funderingsherstel en energiebesparing

Er zijn verschillende manieren waarop energiebesparende maatregelen eenvoudig(er) toegepast kunnen worden wanneer dit direct meegenomen wordt bij funderingsherstel. Denk bijvoorbeeld aan het direct aan laten brengen van een grond-water warmtepomp. Op die manier kunt u een deel van de kosten voor funderingsherstel weer terugverdienen. Het KCAF werkt momenteel aan een brochure over dit onderwerp. Deze wordt binnenkort via de website beschikbaar gesteld.

Melding maken