Fundering niet meer berekend op huidige gewicht2020-04-20T22:08:50+01:00

Bij de oorspronkelijke bouw van een woning is een berekening gemaakt waarbij de belasting (ofwel het gewicht van de woning) bepaalt hoeveel funderingspalen er nodig zijn en hoe lang deze moeten zijn om op een zandlaag te staan die deze belasting kan dragen.

Wanneer door verbouw en aanbouw het gewicht en dus de belasting van de fundering toeneemt, klopt deze rekensom niet meer.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de fundering niet sterk genoeg meer is om het (toegenomen) gewicht van het pand te dragen.
Het is bij renovatie van een woning dan ook altijd van belang om af te wegen of bij renovatie ook de fundering aangepast dient te worden.
Zeker in gebieden waar aantasting van de fundering al aan de orde is. 

In de praktijk gebeurt dit ook vaak. Bijvoorbeeld bij de Sint-Laurentiuskerk te Weesp (bron: Weespernieuws) is bij functieverandering rekening gehouden met de draagkracht van de bestaande fundering. 

Oorzaken funderingsproblemen