Trillingen2020-04-20T22:09:20+01:00

Trillingen hebben effect op zowel funderingen op staal als op houten paalfunderingen. Wanneer een huis letterlijk op ‘zijn grondvesten’ staat te trillen, kan dit de zakking van een fundering op staal bespoedigen. Bij een houtenpaalfundering in matige of slechte conditie kunnen trillingen de kwaliteit van zowel de palen als het casco van de woning verder beschadigen.

Trillingen kunnen veroorzaakt worden door zwaar verkeer, bouw- of sloopwerkzaamheden in de buurt of door aardbevingen (al dan niet veroorzaakt door delfstofwinning).Wanneer u vermoed dat schade aan uw fundering  ontstaan is door (voormalige) mijnbouw kunt u zich richten tot het Nationaal Loket Mijnbouwschade.

Het KCAF start in 2018 samen met dit loket met het opstellen van een checklist waarmee woningeigenaren een indicatie krijgen van de mogelijke oorzaak van de waargenomen schade. 

Oorzaken funderingsproblemen