Verkeerd gefundeerd bij bouw van de woning2020-04-20T22:08:58+01:00

Het kan voorkomen dat een woning bij de bouw al verkeerd gefundeerd is:

  • Te weinig palen gebruikt – er rust dan op de palen te veel gewicht.
  • Te korte palen gebruikt – de palen staan niet op een zandlaag, maar op een slappe bodemlaag
  • Palen reiken tot een verkeerde zandlaag – de zandlaag waarop de palen rusten blijkt te dun om de constructie te kunnen dragen. 

Problemen ten gevolge van constructiefouten kunnen decennia later aan het licht komen. 

Oorzaken funderingsproblemen