Verschillende soorten funderingen2020-04-22T21:26:10+01:00

Funderingen zijn grofweg in twee typen op te delen:

  • Funderingen op (houten) palen
  • Ondiepe funderingen (funderingen op staal)

Fundering op houten palen

Er zijn twee varianten op de houten paalfundering: de Amsterdamse en de Rotterdamse. Deze benaming wil niet zeggen dat dit type fundering enkel in deze steden voorkomt. In Rotterdam staan ook woningen met een Amsterdams funderingstype en in bijvoorbeeld Gouda kan een Rotterdamse paalfundering voorkomen.

Bij de Amsterdamse fundering zit op de houten palen een horizontaal houten balk (ook wel kesp genoemd) met daarboven het langshout. Bij een Rotterdamse paalfundering is er alleen het langshout. Daarboven komt dan een betonbalk waarop de dragende muur staat of gelijk de dragende muur. Houten paalfunderingen werden vooral gebruikt in de bouwperiode tot 1970.

fundering op houten palen

Ondiepe fundering

Bij een ondiepe fundering (ook wel fundering op staal genoemd) zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde voet of betonvoet die direct op de er onderliggende bodem draagt. De term ‘op staal’ is misleidend, aangezien (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal voor de fundering gebruikt wordt. “Op staal”is naar alle waarschijnlijk een verbastering van “op sthal”.

fundering op staal
Melding maken