Over het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek2020-04-20T22:13:59+01:00

Bestuur & Directie

Maak kennis met de bestuursleden en directie

Bestuurs- & directieleden

Financiering
Het KCAF is afhankelijk van giften en subsidies. Lees meer over ons financieringsmodel.

Financiering

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie. We zorgen voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.  KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie.

De expertise, het netwerk en de onafhankelijkheid van KCAF zijn belangrijke aspecten in onze missie. Deze zetten we in om knelpunten rond funderingsproblematiek te signaleren, aan te geven en op te lossen. KCAF heeft een ambitieus werkprogramma. We werken samen met onder andere kennisinstituten, brancheorganisaties, onderwijsinstanties, marktpartijen en wetenschappelijke instellingen.

Het werk van KCAF wordt voor een belangrijk deel gedragen door vrijwilligers. Zowel bij diverse onderzoeksprojecten, lokale pilots, themabijeenkomsten, congres, enz. is de inbreng van de vrijwilligers onontbeerlijk gebleken.  Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom, met name op het gebied van communicatie. Ben je in de gelegenheid om bij te dragen aan de verbetering van de kennis over funderingsaanpak en de verspreiding daarvan, met als uiteindelijke doel gedupeerden van funderingsschade te helpen, neem dan contact met ons op door middel van een email aan : info@kcaf.nl.

Samenwerkingen & Netwerk

Samenwerking & Netwerk

Rapportages

Rapportages