Richtlijn Fundering onder gebouwen2023-06-07T07:22:24+01:00

Versie: 22-11-2022

Download

De KCAF-richtlijn Funderingen onder gebouwen, onderzoek en beoordeling funderingen op staal en op houten palen, heeft sinds 2023 de twee aparte F3o-richtlijnen voor funderingsonderzoek op houten palen en funderingen op staal vervangen.

Deze nieuwe richtlijn wordt beheerd door het KCAF en periodiek bijgewerkt door de richtlijncommissie. Deze commissie bestaat uit een samenstelling van funderingsonderzoeksbureaus van de landelijke erkenningsregeling, gemeenten en woningcorporaties, en houdt de richtlijn technisch inhoudelijk up-to-date.

Deze richtlijn is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Nationale Aanpak Funderingsproblematiek.