F3O Congres 20132022-10-19T19:06:00+01:00

8e F3O congres Nationale Houten Heipalen Dag

Datum: januari 2013

Hieronder de presentaties die zijn gegeven tijdens het congres

Jorrit Kalt, IBA palen

Piet Kramerbrug

Herstel meerpalen

Sjaak Bisseling, Protekta

Handboek herstel

Jan Berkhout Pieters, Bouwtechniek CUR

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwe Olij Strakee

Activiteiten van het KCAF

Ad van Wensen, KCAF

Het effect van bomen op houten paalfunderingen

Jelle Kopinga, Onderzoeker speciale teeltkundige vraagstukken bomen/bossen

Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied (focus op funderingsschade)

Marco Hoogvliet, Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer

Heipalen in water en grond

René Klaassen, SHR

LCA, EPD, NMD
Wat is het en waarom moet u dat weten?

Harry van Ewijk, IVAM UvA BV