F3O Congres 20142022-10-19T19:06:14+01:00

9e F3O congres Nationale Houten Heipalen Dag

Datum: 16 januari 2014
Locatie: Teylers Museum Haarlem

Hieronder de presentaties die zijn gegeven tijdens het congres

F3O CUR SBK Richtlijn onderzoek fundering op staal

André Opstal (Opstal Funderings Adviezen)

Deze F3O richtlijn is sinds januari 2013 beschikbaar via www.f30.nl. Vanaf 16 januari 2013 is deze richtlijn ook opgenomen in de CUR reeks over funderingen en is vanaf dat moment ook in gedrukte vorm te verkrijgen bij CUR of te downloaden via F3O.

Noord Groningen: beleving en waarneming van aardbevingen

Theo van Wageningen, Ingenieursbureau Dijkhuis bv

De presentatie zal gaan over de (mogelijke) relatie van de ondergrond van Noordoost Groningen, de wijze van funderen en de registratie van aardbeving gerelateerde schade.

Internationalisering F3O

René Klaassen, SHR

De houten palenproblematiek is niet uniek voor Nederland en F3O zoekt internationaal aansluiting om kennis op te bouwen en kennis te delen.
Een overzicht wordt gegeven over de genomen stappen die F3O internationaal bereikbaar moeten maken en over mogelijke uitwisselingsprojecten.

Wooden pile foundations in Venice: numerical analysis of their long-time behavior.

Francesca Ceccato, University of Padova, Italy

Venice wooden pile foundation can be regarded as a ground improvement technique; the displacement of the foundation as a result of wood degradation in waterlogged conditions and secondary settlement of soil is investigated by numerical analysis. The case study of the S. M. Maggiore church will be presented.

(deze presentatie is in het Engels, de Nederlandse vertaling van de titel en samenvatting is: Houten paalfunderingen in Venetië: numerieke analyse over het lange tijd gedrag. De palen in Venetië kunnen gezien worden als manier om de bodem te verbeteren.
De zakking kan gezien worden als een gevolg van de aantasting van de palen onder water en van secundaire zetting van de grond. De bijdrage aan de zakking van beide aspecten zijn via een numerieke analyse onderzocht en het resultaat wordt via een case studie aan de Sainta Maria. Maggiore kerk gepresenteerd)

Activiteiten van het KCAF in 2013 en 2014

Peter Ligthart, KCAF

Activiteiten van het KCAF in 2013 en 2014 en de meest recente politieke en financiële ontwikkelingen op het gebied van de funderingsproblematiek

Tien jaar na grootschalig funderingsonderzoek en aanpak in Haarlem

Wienand van Dijk, gemeente Haarlem

Haarlem heeft haar funderingsproblematiek al begin jaren 90 aangepakt en inmiddels is de gemeentelijke organisatie al weer jaren opgeheven.
Hoe kan dit? Is Haarlem klaar?

Flexibel Sonderen

Alexander Knibbeler, Mos grondmechanica B.V.

Door middel van een kleine, flexibele sondeermachine kan ook op minder makkelijk toegankelijke locaties gesondeerd worden.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan inpandig sonderen in woningen.

Van ezeltje prik naar de Sub-WooT 2.0

Jeroen Baars, Baars – CIPRO

De hedendaagse elektronica staat het toe om houtonderzoek onder de waterlijn naar een hoger plan te tillen.
Met de nadelen van de bestaande technieken wordt definitief afgerekend en er wordt meer informatie boven water gehaald met de Sub-WooT 2.0.

Fundering van het Teylers Museum

Jasper Vosdingh Bessem, FUGRO GeoServices BV

Fugro GeoServices B.V heeft de laatste jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de fundering van Teylers museum.
Deze presentatie gaat in op bijzondere resultaten die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld en welke keuzen zijn gemaakt m.b.t. het wel of niet herstellen van de fundering.

Innovatieonderzoek in Woerden

Welmoed Visser, Gemeente Woerden

In het Schilderskwartier van Woerden is sprake van grondwateronderlast. De huizen in de woonwijk zijn gebouwd op houten palen waardoor er kans is op paalrot. Tot nu is nog geen schade aan de woningen aangetoond als gevolg van paalrot. Hoe kan dat en wat betekent dit?
In een korte presentatie krijgt u de bijzondere situatie in Woerden uitgelegd en krijgt u inzicht in het op te starten innovatieonderzoek.

De klimaatbestendige stad

Peter den Nijs, Wareco Ingenieurs

Ook steden ondervinden effecten van klimaatveranderingen.
Nederland zal zich via het Deltaprogramma wapenen tegen onwenselijke effecten.
Waar zit hier het belang van de bestaande houten palen.
Verdroging van de stad ligt op de loer door klimaat en menselijk ingrijpen.
Een voorbeeld hiervan is het nieuwe station in Rotterdam.