Excursie 2012 Onze Lieve Vrouwen Kerk in Kampen2022-10-19T19:14:16+01:00
F3O excursie Onze Lieve Vrouwen Kerk in Kampen
6 december 2012
Voor de leden, door de leden uitgenodigde gasten en de participanten van F3O is op 6 december een excursie georganiseerd naar de Onze Lieve Vrouwen Kerk in Kampen. Deze kerk is zoals zo vele monumentale gebouwen in Kampen, op staal gefundeerd.
Uit de monitoring van de kerktoren en het kerkgebouw bleek dat er sprake was van doorgaande ongelijkmatige vervormingen.
Op basis van deze langjarige monitoring is een gericht herstelplan gemaakt door middel van een “dempende” paalfundering.
Het ontwerp, de geotechnische analyse en uitvoering werden door diverse sprekers toegelicht.
De keuze voor partieel herstel en de wijze ontwerp en uitvoering leidde tot interessante discussie.
De middag stond opnieuw in het teken van kennisdeling en netwerken binnen de branche en werd door iedereen als waardevol ervaren.
Platform funderingsonderzoek