Excursie Vijzelgracht te Amsterdam op 10 september 20152022-10-19T19:09:34+01:00

De jaarlijkse excursie vond plaats in Amsterdam. Het hoofdthema bij deze excursie was “bijzondere funderingshersteltechnieken”.
In 2008 heeft een calamiteit plaats gevonden bij de bouwput Vijzelgracht (station Noord-Zuid lijn).
Hierdoor zijn een aantal panden direct langs de bouwput ernstig verzakt. De panden Vijzelgracht 24/26 worden nu hersteld.
F3O was in de gelegenheid gesteld om hier een kijkje te komen nemen.

Wij hebben kunnen zien dat voor het funderingsherstel al de benodigde palen aangebracht (tussen de tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen door).
Er werden werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van het vijzelen. In het najaar is men gestart met het opvijzelen de panden.
Uit de berichtgevingen over dit project leiden wij af dat het vijzelen goed is verlopen en dat veel van de ontstane scheefstand is gecorrigeerd.
Naast een bezoek aan de locatie zijn deze middag enkele presentaties gegeven over het project (door aannemersbedrijf Kneppers en
ABT Adviseurs in bouwtechniek).

Daarnaast is ook een presentatie door Strackee Bouwadvies gegeven over het toepassen van rubber blokken als mitigerende maatregel voor het voorkomen van schade door verschilzakking bij funderingsherstel. Gezien het zeer relevante onderwerp zal deze presentatie ook het F3O-congres worden gegeven.

Ongeveer 40 belangstelleden waren aanwezig en hebben de bouwlocatie in 2 groepen bezocht.
Naast de interessante onderwerpen was er volop gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen.
Foto’s zijn gemaakt door Andre de Prouw, de hoffotograaf van F3O.
De opgetreden deformaties van deze bebouwing blijven zelfs in Amsterdam bijzonder.