F3O excursie 20162022-10-19T19:06:52+01:00

De jaarlijkse F3O excursie vond dit jaar plaats op 12 oktober in het Kleiwegkwartier in Rotterdam.
Er werd dit jaar aandacht besteed aan de funderingsproblematiek in het Kleiwegkwartier, het in 2015 gestarte proefproject Goedgefundeerd  en er werd dieper ingegaan op zowel de sociale aspecten gerelateerd aan funderingsproblematiek alsmede op de kant van het funderingsonderzoek. Circa 35 belangstellenden namen dit jaar deel aan de excursie.

In de Oranjekerk aan de Rozenlaan werden presentaties gehouden en vanuit deze locatie werd, onder leiding van de sprekers, eveneens in de wijk gekeken naar voorbeelden van funderingsproblematiek.

Ruud van Workum (Goedgefundeerd) gaf in zijn presentatie een toelichting met betrekking tot het proefproject Goedgefundeerd waarna Jan Stoker (Gemeente
Rotterdam) in zijn presentatie dieper inging op de onderzoekskant van het de problematiek.

Martine Coevert (o.a. Funderingsloket Gemeente Rotterdam/ABCF) heeft in haar presentatie, naast de praktijkervaringen van de bewoners met betrekking tot de sociale kant van funderingsproblematiek ook een kijkje gegeven in de uitvoering van funderingsherstel in de praktijk.

Peter den Nijs (F3O/Wareco) gaf een presentatie over grondwaterproblematiek, grondwateronderzoek en de gevolgen voor het trekken van conclusies met betrekking tot het uitvoeren van funderingsonderzoek.

Een groot deel van de panden in de wijk zijn gefundeerd op houten palen met een betonnen funderingsbalk.
In de praktijk geeft dit specifieke problemen waarvan ook tijdens de wandelingen onder leiding van de sprekers voorbeelden in de wijk getoond zijn.
Dit gaf veel reden tot gespreksstof en er werden hierover op locatie dan ook veel vragen aan de sprekers gesteld.
Ter afsluiting werd genetwerkt door de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje.