Bouwen aan een stevig document

KCAF werkt aan een nieuwe stap in de verdere professionalisering van de stichting. Binnenkort presenteren we ons nieuwe koersdocument: ‘Bouwen aan een stevig fundament’.

We zien dat het aantal meldingen door droogte de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Het aantal schadegevallen neemt naar verwachting verder toe. Tegelijkertijd, uitzonderingen daar gelaten, zien we nog (te) weinig ontwikkelingen op het gebied van politieke urgentie, preventie en kennisontwikkeling. Het aantal (kennis)vragen bij KCAF en in de markt (onderzoeks- en herstelbedrijven) neemt logischerwijs ook toe. We blijven ons inzetten om onder andere samen met gemeenten, woningcorporaties en waterschappen het inzicht in risicogebieden te vergroten. De stichting drijft voor een groot deel op vrijwilligers, onze experts vanuit verschillende achtergronden. Gezien de ontwikkelingen en urgentie menen wij dat een onafhankelijk, professioneel en sterk KCAF een waardevolle bijdrage kan leveren in de aanpak van funderingsproblematiek.

2021-02-15T20:06:57+01:0015, februari, 2021|Jaarverslagen|