Bundeling onderzoek funderingsproblemen

Tijdens de lustrumeditie van de Nationale Houten Heipalendag op 19 januari 2010 is de oprichting van de branchevereniging F30 (Organisatie Onafl1ankelijk Onder­zoek Funderingen) aangekondigd. De vier initiatiefnemers Peter Nelemans (Fugro), Andre Opstal (IGW Rotterdam), Peter den Nijs (Wareco lngenieurs) en Rene Klaassen (SHR Wageningen) hebben de handen
ineengeslagen om funderingsonderzoek

te gaan standaardiseren en de kwaliteit van de beoordeling te verbeteren. De
vereniging zal, gesteund door haar !eden, richtlijnen ontwikkelen voor onderzoek en beoordeling van funderingen. Ook
zullen de mogelijkheden voor het voeren van een keurmerk warden onderzocht. Daarnaast is het functioneren als
onafllankelijke kennisbron een belang­rijke activiteit.

2018-04-18T07:38:27+01:001, maart, 2018|F3O_archief|