Cursus funderingsproblematiek (KCAF)2021-02-10T14:43:25+01:00

Nieuwe cursus Funderingproblematiek

In 2021 wordt er in samenwerking met diverse kennisinstellingen en experts weer een cursus Funderingsproblematiek georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor aankomende professionals, beheerders, woningbouwcorporaties en ambtenaren vanuit gemeentes, provincies en waterschappen. Voorts is de cursus geschikt voor actieve bewoners en eigenaren om zich te verdiepen in alle aspecten van de problematiek.

Programma

De cursus bestaat uit vier online hoofdmodules met elk een aantal deelmodules.

 • A.   Introductie Funderingsproblematiek
  • A1. Achtergronden Funderingsproblematiek
  • A2. Omvang problematiek en droogte, klimaatrisico’s
  • A3. Aanpak Funderingsproblematiek
 • B.   Funderingsonderzoek
  • B1. Funderingsonderzoek – bovengronds (dagcursus)
  • B2.  Funderingsonderzoek  ondergronds
  • B3.  Funderingsonderzoek  berekeningen en analyse
 • C.   Aanpak lokaal – governance, beleid
  • C1.  Aanpak bebouwd gebied
  • C2.  Aanpak landelijk gebied
 • D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag
  • D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau
  • D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten

U kunt de gehele cursus volgen maar voor geïnteresseerden uit de technische hoek is er ook de mogelijkheid alleen de modules 2 en 4 te volgen.

In het najaar zijn vier praktijkdagen voorzien, waar deelnemers aan de cursus met korting kunnen deelnemen.  Dit is nog onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Cursusdata

Vooralsnog zijn de volgende data aan de orde:

 • 15 april
 • 22 april
 • 29 april
 • 11 mei
 • 20 mei
 • 27 mei
 • 3 juni
 • 10 juni
 • 17 juni
 • 24 juni

Prijs

De prijs bedraagt : € 2.500,00 excl. btw per deelnemer. Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Het betreft een online cursus. U kunt zich aanmelden via info@kcaf.nl en rechtstreeks bij de PAO https://paotm.nl/nl/cursus/aanpak-problematiek-houten-paalfunderingen/. U treft hier ook het uitgebreidere programma aan.

Inschrijven

Te behandelen onderwerpen

 

Introductie funderingsproblematiek

 • Aantasting van houten palen door schimmels en bacteriën
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
 • Omvang risicogebieden, bodemdaling, droogte
 • Fundermaps
 • Verantwoordelijkheden, rollen en taken overheden en corporaties

Funderingsonderzoek

 • Data, richtlijnen en meettechnieken
 • Ondergronds: grondwater, putten graven, analyse houtmonsters
 • Geotechnische aspecten, paalberekeningen
 • Workshop conclusievorming onderzoek

Aanpak lokaal – governance, beleid

 • Beleidsinstrumenten
 • Analyse Bebouwingsproblematiek
 • Actief grondwaterbeheer en afweging vervangende nieuwbouw
 • Problematiek en aanpak veenweiden en kleigebieden
 • Combi: aanpak met duurzaamheid

Uitvoeringsaspecten -aan de slag!

 • Procesgang/regievoering/juridische aspecten
 • Kosten en verdeelsleutels, financiering en fondsen
 • Overzicht, voorbeelden en berekeningen herstelmethodes
 • Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
 • Garanties, schadeafwikkelingen, verzekeringen