Cursus funderingsproblematiek (KCAF)2020-04-22T22:01:59+01:00

Nieuwe cursus Funderingproblematiek

In 2020 wordt er weer een cursus Funderingproblematiek georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor aankomende professionals, beheerders, woningbouwcorporaties en ambtenaren vanuit Gemeentes, Provincie en Waterschappen. Voorts is de cursus geschikt voor actieve bewoners en eigenaren om zich te verdiepen in alle aspecten van de problematiek.

Programma

De cursus bestaat uit de volgende 7 modules:

 • Module 1 : Funderingsproblematiek – algemene achtergronden
 • Module 2: Omvang problematiek en droogte, klimaatrisico’s
 • Module 3 : Funderingsonderzoek en monitoring
 • Module 4 : Aanpak van funderingsproblematiek
 • Module 5 : Aanpak stedelijk gebied
 • Module 6 : Aanpak landelijk gebied
 • Module 7 : Uitvoeringsaspecten

Elk module staat op zichzelf en wordt op een steeds wisselende locatie in Nederland gegeven. Per module zijn er 4 gastcolleges (in 1 dagdeel) van ervaren deskundigen/experts, gevolgd door een lokale excursie.

Op deze manier wordt theorie met praktijk (verschillende projecten/locaties qua aard en omvang) verbonden.

Cursusdata

Vooralsnog zijn de volgende data aan de orde:

 • 12 februari
 • 11 maart
 • 6 april
 • 13 mei
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 11 november 2020

Het definitieve programma met nadere informatie verschijnt oktober a.s.

Prijs

De prijs bedraagt : € 2.100,00 tot 2.500,00 excl. btw per deelnemer. Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen. U kunt zich alvast aanmelden via info@kcaf.nl

Te behandelen onderwerpen

 

Funderingsproblematiek algemeen:

 • Aantasting van houten palen door schimmels en bacteriën
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
 • Beleid, overheden en financiering
 • Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek

Funderingsonderzoek:

 • Oorzaken, omvang, samenhang en impact
 • Geo-technische aspecten, bodemopbouw
 • Grondwateraspecten
 • Monitoring Code Oranje

Proces, advies en financiële aspecten

 • Procesbegeleiding 
 • Kosten (woonlasten en energiebesparing)
 • Juridische aspecten
 • Verenigingen van Eigenaren en funderingsherstel
 • Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Uitvoeringsaspecten:

 • Constructieve aanpak funderingsherstel
 • Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
 • Garanties, schadeafwikkelingen, verzekeringen
 • Innovatieve ontwikkelingen
Inschrijven