Als mijn houten paalfundering droog staat, hoe kan ik dan zelf het grondwater weer op niveau brengen?

Dat kan slechts in een beperkt aantal gevallen. In de praktijk is het moeilijk omdat houten palen vaak door meerdere oorzaken slecht zijn c.q. worden. Hier wordt momenteel vervolgonderzoek naar gedaan.
Wel zie je dat meerdere gemeenten bij rioolvervanging ook infiltratie-leidingen aanbrengen, waardoor het grondwater en hemelwater in een openbaar gebied beter beheerst zou kunnen worden. De gemeente heeft sinds kort een zorgplicht voor het waterbeheer in het openbaar gebied. Het is daarom belangrijk om bij uw gemeente of eventueel uw waterschap te informeren of hier aandacht en plannen voor zijn.

KCAF heeft een brochure uitgebracht over grondwaterproblematiek. Deze vindt u hier.

2015-05-25T23:40:49+01:0023, maart, 2015|