Welke typen funderingen zijn er?

Fundering op staal
Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde voet of betonvoet die direct op de eronder liggende bodem draagt. De term ‘op staal’ is misleidend, aangezien er (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal gebruikt wordt voor de fundering.

fundering op staal

Fundering op houten palen
Dit is een fundering die bestaat uit houten palen, met daarboven een horizontaal houten roosterwerk, een houten balk of een betonbalk waarop de dragende muur staat.

fundering op houten palen

2017-05-27T18:41:47+01:001, mei, 2015|