Funderingsproblematiek samen dragen. Daar pleit ik voor!

Funderingsproblematiek samen dragen. Daar pleit ik voor!

Geplaatst op 11 mrt 2021 , bijgewerkt 11 mrt 2021, 13:00, eigenhuis.nl. Artikel lezen op eigenhuis.nl

Funderingsproblematiek is een thema dat anno 2021 niet langer verstopt zit onder de grond. Op dit moment hebben 250.000 woningbezitters te kampen met funderingsschade. Daarnaast lopen, binnen nu en dertig jaar, ruim 1 miljoen huiseigenaren het risico getroffen te worden, met een flinke kostenpost als gevolg.

Waar komt de funderingsproblematiek vandaan?

Het grondwaterpeil speelt een belangrijke rol in het funderingsprobleem. Als dit te laag staat, komen houten funderingen bloot te staan om vervolgens onder invloed van zuurstof te gaan rotten. Het grondwaterpeil wordt door gemeenten en waterschappen beheerd. Een ingewikkelde taak, want water stoort zich niet aan grenzen en we hebben te maken met de klimaatverandering. Door de lange periodes van droogte zakt het grondwaterpeil.

Het individu de dupe van een maatschappelijk probleem

Toen ik afstudeerde schreef ik mijn scriptie over waterschapsrecht bij professor Van Hall, tevens dijkgraaf van een waterschap.  Hij vertelde mij iets dat ik nooit ben vergeten, het waterparadox, zoals hij dat noemde. Wij Nederlanders zijn vrijgevochten, maken graag onze eigen regels, zijn zelfstandig. Maar als het om water gaat, treden we als collectief op. Water houdt geen rekening met normen, waarden, gedachtengoed en grenzen. Water stroomt daar waar het wilt en is altijd onze gezamenlijke strijd geweest.

Water is ook binnen het funderingsprobleem de gemene deler. Maar binnen dit thema pakken we het ineens niet meer samen op. De huiseigenaar moet zelf maar zien hoe hij of zij dit oplost. Negeren kan niet, want als de fundering langzaam onder een woning wegrot zijn de gevolgen niet te overzien. Om dit op te lossen moeten kosten worden gemaakt. Voor een gemiddelde woning heb je het al snel over een schadepost van €50.000 tot €87.500.

Tijd voor een collectieve oplossing

Het is buitengewoon oneerlijk dat je als individu volledig moet opdraaien voor iets waar je niks aan kunt doen. Jij kan het grondwaterpeil niet beheren en jij hebt de klimaatveranderingen niet in de hand. Daarom vinden wij het tijd voor een collectieve aanpak. Samen met verzekeraars, woningcorporaties, banken en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) hebben we een manifest opgesteld en aangeboden bij de politiek. Hierin hebben wij opgeroepen tot het opstellen van een concreet plan. Dit plan, dat samen met betrokken partijen moet worden opgesteld, moet onderzoek omvatten naar regionale en lokale risico’s en de ontwikkeling van nieuwe herstel- en preventietechnieken. Daarnaast moet het richting geven aan de verdeling van kosten voor herstel van funderingsschade over de Rijksoverheid, lagere overheden en huiseigenaren.

Wat wij bepleiten bij de politiek:

  • Er moet een concreet Deltaplan Funderingsschade komen.
  • Het Deltaplan Funderingsschade moet worden belegd bij een minister van Wonen.
  • Er moet een landelijk functionerend herstelfonds komen om huiseigenaren financieel bij te staan.

Na de verkiezingen zal de nieuwe regering van start gaan met het regeringsakkoord. Natuurlijk blijven wij er dan op aandringen dat daarin aandacht komt voor de funderingsproblematiek! We zitten hier bovenop, want het is nu echt tijd om dit probleem collectief op te pakken.

Over de auteur:
Steven Wayenberg is belangenbehartiger bij VEH en zet zich in voor een collectieve aanpak van de funderingsproblematiek:”Het is buitengewoon oneerlijk dat je als individu volledig moet opdraaien voor iets waar je niks aan kunt doen.”

 

2021-03-11T20:50:42+01:0011, maart, 2021|Financieel, Media|