KCAF pakt door met nieuwe bestuurssamenstelling

November vorig jaar vierde het KCAF haar 5 jarige bestaan. Tijdens het lustrumcongres ter ere van dit lustrum werd afscheid genomen van twee bestuursleden: Fred Jonkers en Martine Coevert.

Fred en Martine zetten zich jarenlang vrijwillig in als bestuursleden van het KCAF. Zij leverden op deze manier een grote bijdrage aan het verspreiden van kennis over de aanpak van funderings-problematiek.

Gelukkig kon het KCAF tegelijkertijd twee nieuwe leden verwelkomen: René Klaassen en Homme Idzerda. René was als bestuurslid van brancheorganisatie voor funderings-onderzoeksbedrijven (F3O) al enige tijd op afstand betrokken bij het werk van het KCAF. Ook Homme was geen vreemde: hij verzorgde eerder de jaarlijkse accountantscontrole voor Stichting KCAF.  De ervaringen die beiden in deze voormalige functies opdeden, nemen zij mee in het uitvoeren van de functies binnen het bestuur. René Klaassen richt zich op de oprichting van het nieuwe Platform Funderingsonderzoek binnen het KCAF. Homme Idzerda neemt de rol van penningmeester over van de huidige penningmeester, Ferry van der Kwaak. Laatstgenoemde zal zich als vicevoorzitter gaan concentreren op het vergroten van de bekendheid van de doelgroepen met het KCAF.

2018-06-06T15:01:03+01:006, juni, 2018|Bestuur en directie|