Kick off Platform funderingsonderzoek

Per 1 januari 2018 heeft voormalig brancheorganisatie voor funderings-onderzoekbedrijven, F3O, zichzelf opgeheven. Aan het is KCAF gevraagd om een aantal activiteiten over te nemen en uit te (blijven) voeren. Het gaat hier onder andere om het beheer van de ‘F3O Richtlijnen Funderingsonderzoek’ en het organiseren van veldexcursies. Het KCAF deelt de mening dat dit aansluit op de huidig visie en doelstellingen en heeft dan ook bevestigend geantwoord.

Op 20 maart komen de voormalig F3O (bestuurs)leden en een aantal bestuursleden van het KCAF samen voor de kick-off van het nieuwe te vormen KCAF Platform Funderingsonderzoek. Tijdens deze kick-off worden de wensen en verwachtingen ten aanzien van het Platform geformuleerd en vertaald naar een actieplan.

2018-06-06T15:15:04+01:006, juni, 2018|Platform funderingsonderzoek|