Vervolg op kennisdelingsbijeenkomst voor woningcorporaties

Op dinsdag 13 maart jl. organiseerde het KCAF voor de eerste maal een themabijeenkomst speciaal voor woningcorporaties. Een aantal corporaties heeft al flinke ervaring opgedaan met de aanpak van funderingsproblemen. Zo ook met het aanpakken van woonblokken waar, naast woningen van de corporaties, ook particuliere eigenaren woningen bezitten.

Het KCAF en corporaties Ymere en Woonstad Rotterdam verzorgden presentaties over de aanpak van dergelijke woonblokken. Aan de orde kwamen zaken als mandeligheid en wat de wetgeving en jurisprudentie hierover zegt. Ook de communicatie met zowel de huurders als de particuliere eigenaren, de inzet van wisselwoningen en het beperken van de (onder andere geluids- en parkeer-)overlast werden besproken.

Aan het einde van de bijeenkomst werden twee conclusies getrokken: ten eerste dat het zeer waardevol is om op deze manier onderling kennis te delen. Ten tweede dat nog lang niet alle aspecten aan bod zijn gekomen. Er is nog veel meer van elkaar te leren. “Ook over de kostenverdeling zijn we nog lang niet uitgesproken” aldus Wessel van Boetzelaer die namens het KCAF de presentatie verzorgde over de juridisch aspecten.

Naar aanleiding van deze signalen is het KCAF voornemens om in het najaar van 2018 een tweede bijeenkomst voor organisaties te organiseren. Alle corporaties zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Nadere berichtgeving volgt, maar bij interesse kunt u alvast mailen naar info@kcaf.nl

Meer nieuws
2018-07-17T09:57:16+01:006, juni, 2018|Themabijeenkomst voor woningcorporaties|