Pilot Code Oranje2018-07-02T15:43:20+01:00

Met de pilot Code Oranje worden funderingen gemonitord door middel van sensoren. Het doel van de pilot is om beter te kunnen voorspellen hoe lang het duurt voordat een fundering met Code Oranje onderhoud nodig zal hebben.

Indeling staat van de fundering door middel van kleurcodes 

Een fundering kan na onderzoek goed blijken (‘code groen’) of in slechte staat blijken te verkeren waarbij funderingsherstel op korte termijn noodzakelijk is (‘code rood’). Daarnaast kan blijken dat de fundering niet goed is , maar dat er niet direct herstel noodzakelijk is: ‘code oranje’. De handhavingstermijn van een fundering met code oranje ligt tussen de 5 en 20 jaar. Het KCAF ontving een bijdrage van het Ministerie van BZK om onderzoek te doen naar de monitoringsmogelijkheden van ‘code oranje’ funderingen. Het maakt voor een woningeigenaar namelijk een behoorlijk verschil of zij binnen 5 jaar of binnen 20 jaar een spaarpot opgebouwd moeten hebben voor funderingsonderhoud.

Monitoring van zowel omgevingsfactoren als het pand zelf

Helaas is de daadwerkelijke termijn lang niet altijd goed te voorspellen. De achteruitgang van de fundering in de tijd hangt af van verschillende ontwikkelingen. Door die ontwikkelingen te monitoren, wordt duidelijk hoe groot de ernst van het probleem is en hoe snel de achteruitgang gaat. Er worden twee thema’s onderscheiden, te weten: het monitoren van grondwater en het monitoren van de formatie en zettingen van het pand zelf.

Code Oranje sensoren

Voor de pilot Code Oranje werken we met drie type sensoren: een sensor die de grondwaterstanden registreert. Een sensor die zakkingen van het pand waarneemt en een sensor die deformatie (verdraaiingen) registreert. De gegevens die de sensoren genereren, worden real-time ge-upload naar een server. Ambitie van het KCAF is om ook data uit satellietmetingen en meteorologische data op termijn te koppelen aan het systeem. Op later tijdstip kunnen we ook sensoren toevoegen die scheuren en trillingen meten.

Vijf woningblokken worden al gemonitord

In Rotterdam zijn vijf woningblokken voorzien van sensoren. Gemeente Zaanstad en de Zaanse woningcorporatie Parteon hebben aangegeven ook interesse te hebben in deelname aan de pilot. Dit is goed nieuws omdat de funderingen in Zaanstad wezenlijk verschillen van die in Rotterdam. Veel woningen in Zaanstad zijn namelijk gebouwd op kortere, grenen houten palen

Interpretatie van de gegevens door wetenschappers

De Wetenschapsraad Code Oranje bestaat uit een tiental wetenschappelijk onderlegde deelnemers die veel ervaring hebben  met het logisch orderenen en analyseren van (big)data of met de (omgevings-)factoren die een rol spelen bij aantasting van funderingen. De Raad komt periodiek bijeen. Daarnaast is een student van TU Delft betrokken die als afstudeeropdracht een model wil ontwikkelen dat de data extrapoleert. Met een dergelijk model kan een blik op de toekomst van een fundering geworpen worden.

Onderzoek en innovatie

Achtergrondartikelen

Inzicht in de funderingsproblematiek met moderne datatechnologie

Met de toenemende datatechnologie zijn er steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen en te combineren tot bruikbare kennis. Ook ten aanzien van funderingsproblematiek. Zo kan de hedendaagse technologie bijvoorbeeld worden ingezet voor monitoring van kwetsbare houtenpaalfunderingen en om aandachtsgebieden te localiseren. Deze twee onderwerpen zijn beide in ontwikkeling.