Projecten in de spotlight

KCAF ondersteunt verschillende overheden en woningcorporaties bij de aanpak van funderingsproblematiek. We zetten drie projecten in de spotlights: Fryslân, Groene Hart en de kop van Overijssel.

 Funderingsloket Fryslân

In Fryslân wordt al diverse jaren samengewerkt aan de aanpak van bodemdaling in de veenweiden. Er is net een inspraakronde geweest over de nieuwe Veenweidenaanpak 2020-2030. De funderingsproblematiek in het veenweidengebied speelt in dit proces een belangrijke rol. Bewoners met aantoonbare schade willen onder andere dat er van de provincie, het Wetterskip en de betreffende gemeenten meer duidelijkheid komt over een oplossing voor hun situatie. KCAF verzorgt onder andere de procesbegeleiding bij funderingsonderzoeken in de Groote Veenpolder, bemand het Friese (regionale) funderingsloket en verzorgd presentaties voor bewoners en bestuurders.

Regio Deal bodemdaling Groene Hart

KCAF gaat aan de slag met een nieuw project binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart (bodemdalingdebaas.nl)! Het plan is om samen met lokale partners van de Regio Deal de schaderisico’s veel beter in kaart te brengen wat de transparantie en het handelingsperspectief vergroot. Fundermaps wordt hiervoor benut en in het project is ook het Funderingsloket Groene Hart voorzien. Meer informatie volgt!

KCAF rondde eind 2020 een 1e onderzoek af in het Groene Hart in het kader van de Regio Deal. Er is onder andere stappenplan en Programma van Eisen ontwikkeld voor inwoners die gezamenlijk funderingsonderzoek moeten uitvoeren (www.kcaf.nl/regiodeal).

Wetland Wonen

Woningcorporatie Wetland Wonen, in de kop van Overijssel, is samen met KCAF bezig inzicht te krijgen in de hotspots funderingsproblematiek. Dit doen we o.a. door lokale informatie toe te voegen aan de door KCAF ontwikkelde applicatie Fundermaps. Hiermee kunnen we analyses en prognoses maken: wat zijn momenteel de hotspots, of en met welk tempo gaan de funderingen zich in de toekomst ontwikkelen. Met deze inzichten wordt de eerder vastgestelde wijkaanpak herzien,  waardoor sprake is van een integrale stedelijke vernieuwingsopgave. Uiteraard wordt hierbij samengewerkt met de gemeente. KCAF heeft daarbij een coachende rol.

2021-02-12T20:34:19+01:0015, februari, 2021|Geen categorie|