PvdA wil nationaal fonds bodemdaling en funderingsherstel

Bron: RTV Drenthe

PvdA-Statenlid Rudolf Bosch wijst op Drentse plekken met bodemdaling (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

PvdA-Statenlid Rudolf Bosch wijst op Drentse plekken met bodemdaling (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

De PvdA in Provinciale Staten wil dat de provincie en Drentse gemeenten in het nationaal funderingsherstelfonds stappen. Aanleiding zijn bodemverzakkingen en schade zoals in Nieuw-Amsterdam. PvdA-Statenlid Rudolf Bosch vreest dat met meer drogere zomers op komst in combinatie met bodemactiviteiten en wateronttrekkingen bodemverzakkingen en schade aan gebouwen steeds vaker voor zullen gaan komen.

Onderzoek Nieuw-Amsterdam

Dat het een complex van oorzaken kan hebben bleek gisteren bij het uitkomen van het rapport over de bodemdaling in die regio. De grootschalige bodemdaling in Nieuw-Amsterdam, Erica en omstreken wordt veroorzaakt door verschillende oorzaken. Dat stelde onderzoeksbureau Fugro. Anderhalf jaar geleden kwamen er meldingen binnen bij de gemeente over verzakkingen en scheuren. Uit de hele gemeente Emmen zijn dat er meer dan honderd.

Uit het onderzoek van Fugro bij woningen in Nieuw-Amsterdam blijkt dat de schades aan woningen veroorzaakt worden door bodemdaling, verbouwingen en bouwkundige gebreken. Trillingen van zwaar verkeer op klinkerwegen kunnen het laatste zetje geven bij scheurvorming. Waterschap Vechtstromen gaat nader onderzoek doen naar grondwateronttrekking.

“We hebben oliewinning, gaswinning en in het voorjaar kunnen er forse grondwateronttrekkingen zijn door de landbouw. Maar bij een droge zomer wreekt zich dat weer door een zeer lage grondwaterstand, waardoor ook verdroging en verzakkingen op kunnen treden”, vertelt Bosch. “En dan heb je ook nog zogeheten autonome bodemdaling.” In Drenthe zijn er bodemdalingen in veenweidegebieden in Westerveld, maar ook inklinking rondom Hoogeveen. En in Zuidoost-Drenthe is de bodem verschillend, maar wel met een veenlaag erbovenop. Als die met zuurstof in aanraking komt verzakt het ook. Bosch voelt zich gesterkt door het Kenniscentrum Funderingsproblematiek die gegevens verzamelt.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Maar als er al zo’n nationaal fonds is, waarom maken we er dan nu nog geen gebruik van? Bosch: “Je moet je als gemeenten of provincie aansluiten. Dat hebben nu vooral gemeenten in het westen gedaan vanwege problemen met paalrot. Veel oude huizen zijn daar gebouwd op palen en daar zijn nu funderingsverzakkingen. Bosch roept Provinciale en Gedeputeerde Staten op zich aan te sluiten bij het fonds, zodat inwoners er gebruik van kunnen maken. Dat gaat via gunstige leningen. Als de provincie en gemeenten deelnemen, dan bepalen ze zelf met hoeveel geld ze daar in gaan zitten, hoeveel leningen er jaarlijks beschikbaar zijn en welk bedrag per aanvrager mogelijk is.”

Bosch wil ook dat de provincie onderzoekt op welke plekken problemen met funderingen het grootst zijn. Op 2 juni dient Bosch een motie in over het fonds en het onderzoek in Provinciale Staten.

Op deze kaart is te zien waar al bodemdaling vaak voorkomt (Rechten: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)